Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech

Čtvrtý ročník konference Naše společná přítomnost s podtitulem Ekonomický růst v souvislostech se konal 17. dubna 2014 v Českých Budějovicích. Letošní ročník byl věnován především ekonomickým tématům: vztahu ekonomie a ostatních společenských věd, ekonomii a životnímu prostředí, etice v ekonomii a dalším aspektům ekonomického růstu.

Číst dál: Naše společná přítomnost:...

Zveme vás na konferenci Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech

Čtvrtý ročník mezioborové konference zaměřený na environmentální, sociální a etické souvislosti ekonomického růstu. Konference je určena akademické obci Jihočeské univerzity i zájemcům z řad neziskového sektoru, státní správy, soukromé sféry a široké veřejnosti se bude konat  ve čtvrtek 17. dubna 2014 v Aule Biologického centra Akademie věd ČR, kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Číst dál: Zveme vás na konferenci Naše...

Konference Energeticky úsporné technologie a jejich využití v environmentální výchově

veronica barevne2Veronica pořádá ve spolupráci s Lipkou mezinárodní konference Energeticky úsporné technologie a jejich využití v environmentální výchově, která se koná 17.-19. října v Hostětíně.

V průběhu třídenní konference na sebe budou navazovat

 

  • odborné přednášky na téma globální změna klimatu, energeticky úsporné stavění, přírodní materiály a pasivní domy
  • workshop stavění ze slaměných balíků a použití hliněných omítek
  • workshop výroba a využití biouhlu
  • interaktivní exkurze pasivním domem, představení učebny ekologické stopy, energeticky úsporné technologie a pomůcky
  • exkurze do mateřské školy Pitín rekonstruované do téměř pasivního standardu s využitím přírodních materiálů
  • exkurze modelovými ekologickými projekty v Hostětíně
  • Účast na konferenci je bezplatná (lektorné a strava), hosté si platí pouze ubytování.

Bližší informace naleznete v příloze zde, v programu zde a na odkazu:

http://hostetin.veronica.cz/energeticky-usporne-technologie-jejich-vyuziti-v-environmentalni-vychove 

Co se děje v environmentálním výzkumu a výuce na vysokých školách?

Mezioborová konference Fóra vysokoškolských učitelů a Rámcové dohody pražských vysokých škol o spolupráci v environmentální oblasti.

Program konference je zaměřený na informování o aktuálním dění v environmentálním výzkumu a vzdělávání na VŠ a stručné představení těchto trendů širší akademické obci.

Místo a čas konání:

Středa, 25. září 2013, 9 - 17 hod.

Krajinova posluchárna, Přírodovědecká fakulta UK, Benátská 2, Praha 2.

Číst dál: Co se děje v...

Mezioborová konference "Co se děje v environmentálním výzkumu a výuce na vysokých školách?"

Moldan25. září se na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze konala mezioborová konference, na které byly prezentovány výsledky výzkumu v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje dosažené na pražských vysokých školách.

Jednalo o první konferenci právě uzavírané "Rámcové dohody pražských VŠ o spolupráci v environmentální oblasti", která usiluje o posílení spolupráce a sdílení informací ve výzkumu a vzdělávání v environmentální oblasti na vysokých školách, a Fóra VŠ učitelů (širší a volné sdružení VŠ učitelů a institucí v ČR s cílem rozvíjet debatu o vzdělávání k udržitelnému rozvoji). Na konferenci byl také představen výzkumný program Univerzity Karlovy (zapojeno 7 univerzitních pracovišť) s názvem PRVOUK "Environmentální výzkum".

 

Číst dál: Mezioborová konference "Co...

Výzva českých "významných společenských skupin" u příležitosti konference Rio+20

rioVýsledkem veřejné diskuse mezi českými nevládními organizacemi, vzdělávacími institucemi, místními Agendami 21, podnikatelským sektorem atd. je společný dokument, který předkládáme jako follow-up Světové konfernce o udržitelném rozvoji: Rio+20: příspěvek českých „významných společenských skupin“ (Major Groups) - k dispozici též v anglické verzi.

Číst dál: Výzva českých "významných...

Rio+20 - veřejná debata: Místní Agenda 21 v ČR

Od Ria k Riu + 20

 

RIO de Janeiro 1992 - Agenda 21, kapitola 28

rio

Kapitola 28 Agendy 21 říká:„Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“

Jak se s touto výzvou  a  dobrovolným závazkem vypořádala v uplynulých dvaceti letech Česká republika?

Číst dál: Rio+20 - veřejná debata:...

Rio+20 - UR v České republice: vývoj a perspektivy

Při ohlédnutí za tím, jak se v České republice za dobu dvaceti let implementovaly závěry přelomového Summitu Země v Rio de Janeiro v r. 1992, lze rozlišit několik fází. Už při přípravě konference se aktivně zapojoval jak státní, tak nevládní sektor-vzpomeňme vznik procesu Životní prostředí pro Evropu, působení prof. B. Moldana v přípravném výboru konference v Rio, či návrhy J. Vavrouška k účinnějšímu globálnímu systému ochrany životního prostředí jako environmentálního pilíře udržitelného rozvoje, nebo na domácí půdě zavedení definice udržitelného rozvoje do naší legislativy (z.č. 17/1992).

Číst dál: Rio+20 - UR v České...

Rio+20 - veřejná debata: Závěr a výzva pro českou vládu

Kontext

Stav životního prostředí má dalekosáhlé dopady na život lidí (především v málo rozvinutých společenstvích), a

rio

jejich (nejen ekonomické) aktivity. Naopak jsou to právě konkrétní aktivity na lokální, regionální i globální úrovni, které plně formují (ne)udržitelné parametry dalšího rozvoje lidské společnosti. Konference Rio+20 by měla,

z našeho pohledu, vzít za oba konce problému a věnovat dostatečnou pozornost tomu, jak a kým je utvářena každodenní praxe na všech úrovních.

Číst dál: Rio+20 - veřejná debata:...

Rio+20 - veřejná debata: Úvodní text dokumentu

Jana Dlouhá, Bedřich Moldan, Pavel Šremer

V roce 1972 se konala ve Stockholmu Konference Spojených národů o lidském životním prostředí. Následoval Summit Země, Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992. Třetím summitem byl johannesburský Světový summit o udržitelném rozvoji v roce 2002. Postupně došlo ke shodě o třech pilířích udržitelného rozvoje, bylo přijato mnoho různých návodů, jak se vypořádat s převážně neudržitelným společenským rozvojem v globálním měřítku. Navzdory všem těmto – a mnohým jiným úsilím – neustále pokračuje devastace přírody a přírodních zdrojů v globálním měřítku. Jak konstatuje poslední zpráva UNEP, klíčové indikátory jako je redukce biodiverzity, exploatace přírodních zdrojů či emise skleníkových plynů postupuje dokonce rychleji než by odpovídalo růstu světové populace. To je též důvodem pro konání letošního světového summitu: Konference OSN o udržitelném rozvoji, který se koná v červnu 2012 v Rio de Janeiro. Zúčastní se ho představitelé členských států OSN, budou přítomni lídři světových organizací; a například generální tajemník OSN Ban-Ki-Moon tuto událost označil za přelomovou.

Číst dál: Rio+20 - veřejná debata:...

Konference Ecosystem Services, Human Values and Global Change

Mezioborová konference za účasti předních mezinárodních odborníků, věnovaná současným výzvám správy ekosystémů a důsledkům jejich změn pro ekonomiku a kvalitu lidského života.

24. dubna 2012, 8.30 – 16.00h
Karolinum: Modrá posluchárna, 2. patro, Celetná 20, Praha 1

Konference bude probíhat v angličtině (Simultánní tlumočení zajištěno). Vstup volný.

Číst dál: Konference Ecosystem...

Dokument vytvořený českým nevládním sektorem u příležitosti konference Rio+20

rioHlavní součástí připravovaného dokumentu jsou příspěvky za významné společenské skupiny v rámci ČR, které obdržíme v rámci veřejné diskuse do konce května 2012. Výsledkem této diskuse je Výzva českých "významných společenských skupin" české vládě.

Číst dál: Dokument vytvořený českým...

Rio+20: veřejná diskuse

Follow-up konference Budoucnost, kterou chceme

NGO IMAGIONOtevíráme diskusi mezi zástupci nezávislých nevládních organizací, místních Agend 21, vzdělávacích institucí a iniciativ, podnikatelské sféry, jež se zajímá o rozvíjení zelené ekonomiky - představiteli hlavních společenských skupin, tzv. Major Groups - k přípravě Světového summitu Rio+20. 

Číst dál: Rio+20: veřejná diskuse

Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra

Pasivni dum ze sadu

Ekologický institut Veronica zve na mezioborovou konferenci s názvem:

"Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra".

Konference se koná ve dnech 17. a 18. 4. 2012 v Hostětíně v Bílých Karpatech a je otevřená všem, kdo se zajímají o udržitelné využívání energie i krajiny – studentům doktorského i magisterského studia, pedagogům, profesionálům i laikům.

Číst dál: Udržitelná energie a...

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf