Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Zveme vás na konferenci Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech

Čtvrtý ročník mezioborové konference zaměřený na environmentální, sociální a etické souvislosti ekonomického růstu. Konference je určena akademické obci Jihočeské univerzity i zájemcům z řad neziskového sektoru, státní správy, soukromé sféry a široké veřejnosti se bude konat  ve čtvrtek 17. dubna 2014 v Aule Biologického centra Akademie věd ČR, kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Registrace a káva od 9:00, zahájení konference v 10:00

Vstup volný, registrujte se prosím na http://1url.cz/SF8t

Program konference a abstrakty příspěvků: www.ecoology.org

Konferenční příspěvky

Eva Cudlínová, Jan Vávra, Miloslav Lapka: Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu

Ivana Faltová Leitmannová: Práce nejen jako primární výrobní faktor

Marek Loužek: Thomas Malthus a problémy dneška

Naďa Johanisová: Udržitelný nerůst v souvislostech

Jakub Rákosník: Když se hospodářský růst zastavil: Cesty z velké hospodářské krize 30. let

Josef Seják: Hodnocení biotopů a služeb ekosystémů v kontextu s teoriemi ekonomické hodnoty

Josef Šmajs: Ekonomie a etika

Ondřej Vojáček, Jan Macháč: Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém k řešení?

Viktor Vojtko, Anna Draxlerová: Fair trade a ekonomické vzdělávání  

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf