Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Udržitelná energie a krajina Téma: biouhel a ochrana klimatu

Ekologický institut Veronica zve na mezioborovou konferenci s názvem:

 

Udržitelná energie a krajina

Téma: biouhel a ochrana klimatu

Konference se koná ve dnech 13. a 14. února 2013 v Hostětíně v Bílých Karpatech a je otevřená všem, kdo se zajímají o udržitelné využívání energie i krajiny – studentům doktorského i magisterského studia, pedagogům, profesionálům i laikům.

Mezioborovým setkáním chceme přispět k výměně pohledů, ale zejména k podpoře spolupráce mezi současnými i budoucími odborníky různých směrů – krajináři, zemědělci, lesníky, biology, energetiky, techniky, ekonomy, sociology...

Tématem konference je produkce a využívání biouhlu.

Tak nazýváme biomasu zuhelnatělou za účelem aplikace do půd. Není to popel, oxidy či uhličitany kovů zbylé po úplném spálení biomasy, ale černý materiál tvořený zejména velmi porézní uhlíkovou kostrou, vzniklou z biomasy za teplot nad tři sta stupňů při omezeném až nulovém dodávání kyslíku. Kousky uhlu dostatečné velikosti se odedávna používají jako dřevěné uhlí.

Tvorbou a aplikací biouhlu lze nejen velmi zlepšit vlastnosti půd, ale též bezpečně uložit obrovská množství uhlíku, zachyceného předtím fotosyntézou z ovzduší. Uhel po tisíciletí zlepšoval půdy v tropech. Úspěšné pokusy s jeho tvorbou a aplikací probíhají v mnoha zemích světa včetně zemí rozvojových. Je nejvyšší čas, aby se tak začalo dít i v Česku. K tomu je ovšem potřeba spolupráce lidí z mnoha oborů. Konference má sloužit k tomu, aby se poznali a navázali spolupráci. Konference se bude věnovat oběma aspektům:

Biouhel a ochrana klimatu

Takovéto užití biomasy je způsobem, jak využít fotosyntézu pro sekvestraci uhlíku ne na roky či desetiletí, ale na staletí až tisíciletí, a to všude, kde lze nějakou biomasu sklízet. Produkce uhlu namísto prostého spalování biomasy může snížit i znečišťování ovzduší jedovatými látkami, pokud se provádí v patřičných reaktorech, což mohou být i jednoduché vařiče.

Biouhel a zemědělství

Uhel obsahuje kromě alkálií také téměř veškerý fosfor a síru z původní biomasy a až polovinu původního obsahu dusíku. Tyto živiny jsou v něm dosti pevně zabudovány, nevyplavují se rychle do spodních vod a vodotečí, rostliny je během času nicméně dokáží využívat. Uhel je navíc schopen na sebe vázat i další živiny a zpomaluje tak jejich vyplavování z půdy. Zlepšuje také schopnost půdy jímat a udržet vláhu.

Vzhledem k tomu, že doposud nevíme o domácích výzkumech v oboru biouhlu, počítáme s tím, že si někteří účastníci konference připraví přehledové referáty o různých aspektech oboru. Jiní mohou referovat o svých plánech či dosavadních aktivitách.

Program

V průběhu dvoudenní konference na sebe budou navazovat

   • · referáty účastníků k tématu biouhel
   • · výroba uhlu v malých přenosných zařízeních
   • · pro zdůraznění významu biouhlových postupů přednáška o klimatické změně
   • · kontext posílí příspěvek na téma „ případové studie udržitelného rozvoje jakožto nástroj výzkumu místních podmínek i zajímavý "žánr" určený pro výměnu zkušeností
   • · pro doplnění pak exkurze modelovými ekologickými projekty v Hostětíně

Přihlášky a příspěvky

přijímá: Kateřina Fojtů, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 572 630 670

Uzávěrka přihlášek účastníků s příspěvkem ve formě abstraktu: 1. 2. 2013

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín

Panská 9, Brno 602 00 | tel. 542 422 750| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací na www.veronica.cz v sekci kalendář akcí

Leták zde

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf