Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Pro studenty rok 2013/14

Přehled nabídek pro studenty vysokých škol v akademickém roce 2013/2014

Vzhledem k evropským projektovým pravidlům je vždy dána přednost studentům českých mimopražských institucí.

 

Název kurzu

Co?

Pro koho?

Kde?

Kdy?

Deadline přihlášek?

Více informací?

Letní škola v Krušných horách

NEBĚŽÍ

Týdenní letní škola o konceptu udržitelnosti v Krušnohorském regionu - osudy kraje a lidí z pohledu různých historických období a viditelné projevy v současnosti, základy výzkumu v oblasti analýzy aktérů, jazyk kurzu - ČJ a AJ Studenti bakalářského a magisterského stupně Oblast Horního Jiřetína a Božího Daru 1.-8.9.2013 30.7.2013 Link
Odborná exkurze Graz Exkurze do rakouského univerzitního města Graz, jazyk kurzu - AJ Studenti bakalářského a magisterského stupně Graz a okolí 8.-15.9.2013 31.8.2013 Link

Introduction to Sustainability (Modul 1)

NEBĚŽÍ

Jednosemestrální mezinárodní e-learningový kurz o základech konceptu udržitelnosti, jazyk kurzu - AJ Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského stupně Online říjen 2013-leden 2014 27.9.2013 Link
Globalization and Sustainable Development (Modul 2) Jednosemestrální mezinárodní e-learningový kurz o příležitostech a rizicích globalizace s příklady kauz (ne)udržitelného rozvoje ve světě, jazyk kurzu - AJ Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského stupně Online říjen 2013-leden 2014 27.9.2013 Link
European Virtual Seminar on Sustainable Development Dvousemestrální mezinárodní e-learningový kurz v oblasti udržitelného rozvoje vyučovaný Open University of the Netherlands a dalšími partnery z 9 evropských univerzit, možnost účasti na jarní škole, jazyk kurzu - AJ Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského stupně Online (jarní škola v ČR) říjen 2013-březen 2014, (jarní škola v dubnu 2014) 27.9.2013 Link
International Spring School on Sustainable Development 2014 Týdenní mezinárodní jarní škola o konceptu udržitelnosti a příklady z praxe, ve spolupráci s Open University of the Netherlands, jazyk kurzu - AJ Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského stupně Týnec nad Sázavou 30.3.-5.4.2014 31.1.2014 Link

 


Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf