Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Prezentace z konference Budoucnost, kterou chceme

Follow-up konference najdete zde.

Všem účastníkům, a především přednášejícím, děkujeme a těšíme se na další setkání!

Jednotlivé prezentace a další  materiály, které byly promítány a diskutovány v rámci konference Budoucnost, kterou chceme, jež sekonala 15. 3. 2012 v Národní technické knihovně v Praze Dejvicích.

1. sekce: Obsah a význam Summitu OSN Rio+20

Mikuláš Huba: Zdravice ze Slovenska

Jana Dlouhá: Úvodní slovo (Centrum pro otázky životního prostředí, UK)

Bedřich Moldan: Oficiální zahájení konference (Centrum pro otázky životního prostředí, UK)

Jan Kára: Vývoj od první konference o udržitelném rozvoji v Riu do současnosti (Ministerstvo zahraničí)

Iveta Špaltová: Kroky České republiky v kontextu RIO +20 (Ministerstvo životního prostředí)

 


 

 

2. sekce: Neziskový sektor a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Daniel Vondrouš (Zelený kruh)

Zuzana Drhová: Udržitelný rozvoj a demokratické procesy vládnutí (Agentura pro sociální začleňování)

Jiří Dlouhý: Mezinárodní dění v oblasti VUR (Společnost pro trvale udržitelný život, STUŽ)

Martin Stránský (Centrum evropských sítí pro implementaci Evropské úmluvy o krajině – CENELC.CZ)

moderoval Tomáš Kažmierski

 


 

 

3. sekce Role místních samospráv na cestě k udržitelnému rozvoji

Jana Drápalová (městská část Brno - Nový Lískovec) - prezentace městské části

Yvonna Gaillyová (Ekologický institut Veronica) - Model Hostětín

Antonín Tym (město Litoměřice) - Geotermální projekt města Litoměřice

Viktor Třebický (Timur) Místní udržitelnost v ČR – existuje a jak ji měřit?  

Prezentace

Petr Švec (Národní síť zdravých měst) Zdravá města, obce a regiony ČR. Municipality se snahou o udržitelnost

moderovala Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí)


 

4. sekce: Global Compact a zelená ekonomika jako příležitost pro firmy

Michal Broža, vedoucí kanceláře OSN v Praze Global Compact je iniciativou Organizace spojených národů

Alena Dvořáková (Bussiness Leaders Forum) Představení Bussiness Leaders Fora a jeho projektů

Petra Francová (P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.) Co je sociální podnikání a má u nás šanci?

Kateřina Husová (Vodafone) Iniciativy firmy Vodafone

Petr Holub (Šance pro budovy) Úspory energie jako nezbytná strategie pro udržitelnost.

Karel Doubek (Hotel Adria) Podpora hodnot společenské odpovědnosti jako cesta ke konkurenceschopnosti malé firmy"

moderoval Michal Růžička (CSR fórum)

 

http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/udalosti/konference/60-prezentace-z-konference-budoucnost-kterou-chceme

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf