Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Konference o ekosystémových službách

EcosystemsVe dnech 24. – 27. dubna 2012 proběhlo v Praze mezinárodní odborné setkání Ecosystem Services, Human Values and Global Change. Součástí této akce byla veřejná konference, odborný seminář a školení pro pracovníky státní správy a výzkumných organizací.

Akce byla uspořádána v rámci komunikační a interaktivní platformy projektu Mezioborová síť udržitelného rozvoje (MOSUR), kterou koordinuje Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Na organizaci spolupracovalo Oddělení společenského rozměru globální změny Centra výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), které je jedním z partnerů projektu.

Smyslem konference bylo zvýšit povědomí o ekosystémových službách mezi odborníky a zainteresovanou veřejností, o tom, jak je lidská společnost závislá na přírodním prostředí a o možnostech a metodách vyjádření této závislosti s cílem efektivněji hospodařit s přírodními zdroji.

Na veřejné konferenci v Modré posluchárně Karolina vystoupili 24. dubna přední světoví odborníci v oblasti hodnocení, modelování a správy ekosystémových služeb, reprezentující akademické a výzkumné ústavy, mezinárodní organizace i vládní agentury. Mezi pozvanými řečníky byli Jean-Louis Weber, expert Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), Dolf de Groot z univerzity ve Wageningenu, Matt Walpole z Programu OSN pro životní prostředí (UNEP-WCMC) či Joachim Maes ze Společného výzkumného střediska Evropské komise a další. Publikum tvořilo přes 60 účastníků z českých univerzit, výzkumných ústavů, státní správy i neziskových organizací.

„Pestré mezioborové zastoupení dokládá atraktivitu tématu, jeho význam i aktuálnost. Díky příznivým zpětným ohlasům publika je možné konstatovat, že konference svůj účel splnila,“ zhodnotila akci její hlavní organizátorka Mgr. Jana Frélichová z CzechGlobe.

Na konferenci navázal odborný seminář a dvoudenní školení. Na semináři v Císařském sále Karolina se diskutovalo především o dalších směrech rozvoje a uplatnění konceptu ekosystémových služeb.

„Přítomnost zahraničních hostů byla velmi cenná,“ řekl Dr. David Vačkář, vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny CzechGlobe. „Umožnila podrobně probrat další kroky nezbytné k hlubšímu porozumění přínosů, které ekosystémy poskytují lidské společnosti. Ty zahrnují například rozvoj experimentálních ekosystémových účtů nebo zpřístupňování dat, informací a zkušeností v rámci Partnerství pro ekosystémové služby (Ecosystem Services Partnership), hlavní globální platformy pro výzkum a aplikace ekosystémových služeb.“

Následující dvoudenní školení umožnilo účastníkům podrobněji se seznámit s přístupy představenými na konferenci pro veřejnost. Mezi účastníky byli zástupci státní správy (AOPK ČR a CENIA), vědecko-výzkumné organizace CzechGlobe v Brně, či studenti nového kurzu Ekosystémové služby na UK.

Školení bylo přínosné nejen pro studenty. „Oceňuji tento model výuky, protože jsem se sám dozvěděl o práci kolegů mnohem více, než z časově omezených konferenčních příspěvků,“ konstatoval jeden z přenášejících, Dr. Benjamin Burkhard z Univerzity v Kielu.

Prezentace a program konference jsou k nahlédnutí na webových stránkách projektu MOSUR.

Také si můžete prohlédnout pár snímků z konference.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf