Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech

Dne 25. října 2012 proběhla v pražském Karolinu mezinárodní konference Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech, jejímž hlavním cílem bylo otevřít diskusi o různorodých podobách vědění a jejich působení na pomyslných hranicích mezi vědou a politikou. Hlavním pořadatelem konference byl Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se Zeleným kruhem (zastřešující nevládní organizací), Mezioborovou sítí udržitelného rozvoje (MOSUR) a organizací Trust for Civil Society in CEE. Pořadatelům se podařilo vytvořit nabitý program, kde se odborné přednášky překrývaly s workshopy k aktuálním otázkám transformace současné vědy i problémům práce neziskového sektoru. Přes sto přihlášených účastníků tak mělo opravdu těžký výběr, nicméně všechny sekce nakonec našly své posluchače.

Konferenci otevřely přednášky Andrew Stirlinga z University of Sussex, Claudie Neubauer z Fondation Sciences Citoyennes a Zdeňka Konopáska z Centra pro teoretická studia UK. Jejich témata uvedla hlavní problémové okruhy konference: týkala se především možností, které má věda, pokud chce vstupovat do celospolečenských debat a využívat své expertizy k ovlivňování politické praxe na různých úrovních – což zahrnuje též teoretickou sebereflexi samotné vědy v tomto procesu. Byl představen široký okruh nástrojů pro takové aktivní zapojení vědy (metodických, finančních mechanismů atd.), i způsobů, jak tuto její novou roli uznat a zohlednit při posuzování kvality jejích výsledků. Kritický pohled na praktické zkušenosti s účastí veřejnosti i s projekty zaměřenými na její reflexi či hodnocení pak byl dobrým úvodem k diskusní části konference, které se účastnily osobnosti české vědy i politiky: Václav Bělohradský, Martin Potůček, Bedřich Moldan.

Téma konference se ukázalo jako plodné co se týče sledování proměn vědeckých paradigmat i hledání nových cest pro rozvoj společnosti v mnoha oblastech. Bylo přínosem pro otevření prostoru pro dialog různých společenských skupin, které spolu ve veřejném prostoru interagují, a pro zvýšení dopadu takových interakcí v oblasti jak vědy tak také politiky. Lze doufat, že dobrá vůle ze strany všech zúčastněných, která se projevila v organizaci konference i jejím celkovém průběhu a vyznění, nastartuje proces proměny alespoň v okruhu působnosti všech, kteří v programu či obsahu konference nalezli inspiraci pro vlastní činnost. Příznivci a pokračovateli široce pojatého dialogu mezi představiteli vědy a občanské společnosti se ovšem můžete stát i vy – na stránkách konference se zanedlouho objeví prezentace přednesených příspěvků.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf