Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Rio+20: veřejná diskuse

Naše iniciativa má ukázat přínos ze strany těchto Major Groups a jejich ochotu se dále angažovat; a v neposlední řadě by měla pomoci otevřít prostor pro dialog. Chceme tak vyzvat Českou vládu, aby se v rámci připravovaného Registry/compendium of commitments zavázala k naplňování závěrů konference Rio+20, jmenovitě paragrafů, které se přímo dotýkají spolupráce s občanskou společností, a následně potom přistoupila k jejich postupné konkretizaci v českých podmínkách.

V současné době máte možnost se do veřejné diskuze zapojit - nejlépe tak, že odpovíte na naše otázky týkající se vašich představ o budoucnosti. Příspěvky za organizace i jednotlivce, které obdržíme do konce května 2012, budou použity pro připravovanou publikaci - dokument vytvořený českým nevládním sektorem, který bychom chtěli předat české vládě před konferencí Rio+20, a současně jeho anglickou verzi uplatnit jako jednu z národních iniciativ pro jednání konference. Tento dokument by měl být též nástrojem pro sledování praktického dopadu konference Rio+20 v českém prostředí.

 

Follow-up konference Budoucnost, kterou chceme

Více o konferenci Budoucnost, kterou chceme, najdete zde.
rio

Otevíráme diskusi mezi zástupci nezávislých nevládních organizací, místních Agend 21, vzdělávacích institucí a iniciativ, podnikatelské sféry, jež se zajímá o rozvíjení zelené ekonomiky - představiteli hlavních společenských skupin, tzv. Major Groups - k přípravě Světového summitu Rio+20. Tato naše iniciativa má ukázat přínos ze strany těchto významných společenských skupin a také jejich ochotu se dále angažovat; měla by také pomoci otevřít prostor pro dialog.

Požadujeme, aby se Česká republika přihlásila ke své odpovědnosti za připravovaný závěrečný dokument (jak vyjadřují jeho cíle v § 59–61). Česká vláda by se v rámci připravovaného Registry/compendium of commitments měla zavázat k naplňování závěrů konference Rio+20, jmenovitě paragrafů, které se přímo dotýkají spolupráce s občanskou společností, a následně potom přistoupit k jejich postupné konkretizaci v českých podmínkách. V praxi to znamená přijetí vhodných strategií a akčních plánů, aktivní podporu činnosti nevládního sektoru, převzetí konkrétní odpovědnosti za příslušnou agendu, včetně návaznosti na závazky či strategie již existující, a dále vhodnou alokaci finančních zdrojů pro realizaci místních Agend 21, činnost nezávislých nevládních organizací, zlepšení vzdělávacích programů a podporu konkrétní dobré praxe pro rozvíjení zelené ekonomiky atd.

Společně proto připravujeme návrh dokumentu za český nevládní sektor, který bude české vládě předán u příležitosti konference Rio+20, a současně jeho anglická verze bude představena jako jedna z národních iniciativ v rámci jednání konference. K obsahu tohoto dokumentu můžete v současné době přispět i vy.

Výzva pro české zástupce "významných společenských skupin":

Abychom společné prohlášení mohli doložit naší zkušeností a dosavadními úspěchy, a naše požadavky podpořit popisem reálných bariér a potřeb, prosíme vás, abyste za svou organizaci nebo za sebe sama vstoupili do diskuse a věnovali 10 minut odpovědím na otázky, které zazněly již na konferenci Budoucnost, kterou chceme. Vaše příspěvky můžete posílat do konce května 2012, a to dvojím způsobem:

  • formou komentáře pod tímto textem
  • nebo ve wordovém dokumentu e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaše odpovědi budou použity pro připravovanou publikaci v následující formě (vzor). Upozorňujeme, že každá organizace bude mít k dispozici jen 1 stránku v uvedené podobě, delší příspěvky budou kráceny. Takto vytvořené stránky budou zahrnuty do přehledného dokumentu, jehož podobu (a způsob, jakým jsou Vaše podněty využity) můžete průběžně sledovat ve výše zmíněném návrhu dokumentu za český nevládní sektor.

Následující komentáře využijte prosím k tomu, abyste nám svůj příspěvek touto formou poslali. Dbejte, aby byl patrný název vaší organizace i kontakt, které budou zveřejněny a které budou sloužit i nám, pro případné upřesnění vašeho textu.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf