Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Krajina euroregionů - nová publikace pro výuku

Vznikla nová publikace, která přináší souhrnné informace o kurzech Krajina euroregionů probíhající od roku 2011 do února roku 2014. Má sloužit jako pracovní nástroj, zdroj informací i jako možná inspirace pro pořádání podobných kurzů. Publikace obsahuje popis hlavního cíle kurzu a je doplněna o krátké zprávy z jednotlivých exkurzí. Největší část publikace tvoří texty esejí k podzimnímu kurzu v roce 2013. V příloze jsou též mapy navštívených míst na jižní Moravě v roce 2012, na Jesenicku a v polském pohraničí na podzim roku 2013 a v únoru roku 2014, pro Jesenicko jsou zařazeny též programy kurzů. Plný text publikace naleznete zde.

Vzdělávací metodika pro kurs Ekonomie a životní prostředí

Publikace shrnuje pět typů aktivit, které lze využít ve výuce zaměřené na hledání souvislostí mezi středoproudou ekonomií a environmentálními a sociálními problémy na úrovní středoškolské či vysokoškolské. Každý typ aktivity je podrobně popsán na konkrétním v praxi uskutečněném příkladu, a současně je vysvětlen její obecnější princip (zobecnění), takže učitel může daný typ aktivity přizpůsobit vlastnímu tématu, textu apod. Plný text metodiky je dostupný zde.

Studie o environmentálně šetrném provozu

V rámci realizace projektu „Mezioborová síť udržitelného rozvoje“ se Ekologický institut Veronica v roce 2013 zabývala zpracováním vyhodnocení Centra pro otázky životního prostředí UK v oblasti environmentálně šetrného chování a provozu. Vznikla studie Analýza a návrh opatření environmentálně šetrného provozu Centra pro otázky životního prostředí, jejíž plný text naleznete zde

Sylabus stáží pro studenty katedry environmentálních studií

Studenti se seznámí s praktickými aspekty práce v environmentální neziskové organizaci, která se aktivně věnuje návrhům a komentování politik udržitelného rozvoje na regionální i celostátní úrovni. Stáže se účastní studenti katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity.. Plný text sylabu zde.

Mezinárodní sítě spolupráce

COPERNICUS Alliance: http://www2.leuphana.de/copernicus/ (European Network on Higher Education for Sustainable Development)

Virtual Campus for a Sustainable Europe: http://www.vcse.eu (Network of collaboration among European Universities and local/regional stakeholders to share best practices in our delivery of innovative, intercultural, multidisciplinary e-learning courses)

3-LENSUS Lifelong Learning Network for Sustainable Development: http://www.3-lensus.eu

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf