Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

CzechGlobe

czechglobeCentrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., dále jen CzechGlobe, je špičkové vědecké pracoviště Akademie věd České republiky, které prostřednictvím nejmodernějších vědeckých metod a technik zkoumá projevy a dopady globální změny klimatu.

Z poznatků CzechGlobe čerpá důležité informace pro řízení země vláda České republiky, dále Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, Český hydrometeorologický ústav, Lesy České republiky a další významné státní instituce.

CzechGlobe je rovněž důležitým zdrojem informací pro vědeckou a univerzitní obec v České republice. Partnery CzechGlobe jsou například Karlova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita VŠB v Ostravě nebo Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

V rámci evropské výzkumné komunity je CzechGlobe součástí evropského programu ESFRI. (Evropské strategické fórum pro infrastrukturu výzkumu).  V programu ESFRI je CzechGlobe součástí evropského integrovaného výzkumného systému pro sledování uhlíku ICOS (Integrated Carbon Observation System) a navíc zde plní roli školícího centra a koordinátora spolupráce se zeměmi Visegrádské čtyřky, Karpatské iniciativy a dále s Ukrajinou, Běloruskem a Ruskem. Kromě zapojení do infrastruktury ICOS je CzechGlobe v rámci programu ESFRI také součástí infrastruktury leteckého průzkumu Země s názvem EUFAR (European Fleet for Airborne Research in Environmental Sciences).

Zapojené osoby

Mirka Šprtová

Odkazy

web CzechGlobe: http://www.czechglobe.cz

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf