Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Centrum pro otázky životního prostředí UK

 

Lo-kniha_mala

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK) je koordinátorem projektu. S cílovou skupinu tohoto projektu, tedy s vyskoškolskými studenty a pedagogy, úzce spolupracuje již od svého založení v roce 1992. COŽP UK dále získává, zpracovává a zprostředkovává informace týkající se udržitelného rozvoje, iniciuje vznik studijních programů, oborů a předmětů, napomáhá jejich akreditaci. Cetnrum pro otázky životního prostředí navazuje kontakty s odborníky v příslušných oborech a spolupracuje také se zahraničními institucemi. Výsledky své činnosti se snaží zprostředkovat nejen odborníkům, ale také široké veřejnosti.

UK_logo_hnede

Vybrané projekty COŽP UK v oblasti vzdělávání

 

Fórum vysokoškolských učitelů: vzdělávání pro udržitelnou budoucnost se konstituovalo na základě iniciativy COŽP UK jako volná organizace členů, kteří mají společný zájem o vysokoškolské vzdělávání v oboru životního prostředí a udržitelného rozvoje. Cíle Fóra směřují k vyjasňování a vytváření obsahu, rozsahu a metod vzdělávání pro udržitelný rozvoj včetně spolupráce s praxí. V dlouhodobém horizontu by tento orgán měl rovněž zajišťovat vzájemnou informovanost o činnosti jednotlivých členů, posilovat spolupráci při přípravě studijních programů a materiálů, při výzkumné práci a projektech.

 

COŽP UK se také zapojilo do mezinárodního projektu Virtual Campus for a Sustainable Europe (VCSE) v letech 2007-2009 (European Commission, DG EACEA).

 

Dalším projektem COŽP UK zaměřeným na vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je 3-LENSUS: Lifelong Learning Network for Sustainable Development. Jeho cílem je zapojení univerzit a různých jiných aktérů na regionální úrovni do vzdělávacích sítí, rozvíjet nové regionální vzdělávací sítě a ustavovat Regionální centra expertizy.

 

Zapojené osoby

  • Jiří Dlouhý
  • Jana Dlouhá
  • Martin Zahradník
  • Andrew Barton
  • Dana Kapitulčinová

Odkazy

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf