Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Proběhlo: Mezinárodní jarní škola na téma udržitelného rozvoje 2014 (VCSE)

Ve dnech 30.3. - 5.4.2014 proběhla v Týnci nad Sázavou úspěšná mezinárodní jarní škola International Spring School on Sustainable Development 2014 uspořádaná Centrem pro otázky životního prostředí UK v rámci projektu MOSUR. Účastníky jarní školy bylo 18 studentů ze 6 evropských zemí na úrovni bakalářského a magisterského studia mnoha různých studijních oborů. Z toho bylo podpořeno 13 českých mimopražských studentů. Vysokou odbornost a mezinárodnost programu zajistilo 10 zkušených zahraničních lektorů.

Číst dál: Proběhlo: Mezinárodní jarní...

Proběhla "letní" škola I. s tématem Region a regionální výuka

Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK zorganizovalo ve dnech 7.–9. března 2014 "letní" školu na Rychtě (Krásensko), v prostředí Drahanské vrchoviny. Jejím hlavním tématem byly poznatky a zkušenosti o regionu a regionální výuce.

Číst dál: Proběhla "letní" škola I. s...

Pozvánka: "Letní" škola I. s tématem Region a regionální výuka, 7.–9. března 2014

Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK organizuje "letní" školu na Rychtě (Krásensko). Termín uzávěrky přihlášek je nejpozději 28. února 2014, přihlásit se je možné zde.

Letní škola MOSUR je určena pro všechny bakalářské a magisterské studenty mimopražských vysokých škol, kteří mají zájem další vzdělávání, společné zážitky a environmentální výchovu. První letní škola se uskuteční v prostředí Drahanské vrchoviny, na Rychtě v Krásensku. Jejím hlavním tématem bude Region a regionální výuka.

Číst dál: Pozvánka: "Letní" škola I. s...

Pozvánka: Mezinárodní jarní škola na téma udržitelného rozvoje 2014

Zboen Kostelec a ov 01

Kdy: 30.3. - 5.4.2014

Kde: Týnec nad Sázavou

Zveme studenty bakalářského či magisterského studia jakéhokoli studijního oboru na mimopražské univerzitě v ČR k účasti na mezinárodní jarní škole s tématikou udržitelného rozvoje – International Spring School on Sustainable Development 2014.

Registrace je otevřená do konce ledna 2014.

Číst dál: Pozvánka: Mezinárodní jarní...

Mezinárodní kurz European Virtual Seminar on Sustainable Development

říjen 2013 - duben 2014

DEADLINE PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN DO 11.10. ZAČÁTEK KURZU 22.10.2013

Zveme studenty vyšších ročníků bakalářského či magisterského studia k účasti na mezinárodním e-learningovém kurzu zajišťovaným Open University of the Netherlands ve spolupráci s dalšími osmi evropskými univerzitami (koordinátor pro ČR - Centrum pro otázky životního prostředí).

Kurz se zaměřuje na rozvoj mezinárodního, mezioborového dialogu na téma udržitelného rozvoje mezi studenty a pedagogy evropských univerzit s využitím moderních ICT metod a internetu. Jazykem výuky je angličtina. Je ohodnocen 5 ECTS kredity.

illustratie evs

Číst dál: Mezinárodní kurz European...

Čeští studenti inspirováni praktickými příklady udržitelnosti v Rakousku a Německu

IMG 7418Skupina devatenácti českých studentů z mimopražských univerzit se 8.-13.9.2013 účastnila odborné exkurze do rakouského regionu Štýrsko, aby zde načerpala informace a inspiraci z praktických ukázek udržitelného rozvoje na lokální úrovni a zamyslela se nad možností podobných projektů a aktivit v rámci ČR. Studenti se během exkurze seznámili s příklady z oblasti odpadového hospodářství, podpory regionálních produktů, obnovitelných zdrojů energie či ochrany přírody v národních parcích.

Tato exkurze se stala již třetí odbornou exkurzí pro mimopražské studenty vedenou Centrem pro otázky životního prostředí UK v rámci projektu MOSUR - předchozí exkurze proběhly v červnu 2013 v Německu a září 2012 také v Rakousku.

Podrobnější informace naleznete v článku na anglickch stránkách projektu zde.

Letní škola v Krušných horách: akce pro studenty s pracovním názvem Zámek

Jezeří02

31.8.‑8.9.2013

Zveme studenty všech studijních oborů na týdenní letní školu o konceptu udržitelnosti, která proběhne v Krušnohorském regionu na česko-německém pohraničí. Bude příležitostí poznat kraj blízký i vzdálený zámku Jezeří, v kontextu jeho dávných i méně dávných událostí, potkat místní významné i méně významné aktéry, a naučit se k problematice udržitelného rozvoje přistupovat analyticky. Jazykem kurzu budou ČJ a AJ; registrovat se můžete zde.

Číst dál: Letní škola v Krušných...

Modulový kurz "Životní prostředí a globalizace v interdisciplinárním pohledu"

říjen 2013 - leden 2014 (zimní semestr)

Centrum pro otázky životního prostředí zve studenty jakéhokoli zaměření k účasti na dvousemestrálním modulovém kurzu, který se skládá ze tří e-learningových modulů a je zakončen letní školou. Jednotlivé moduly i letní školu lze zapisovat samostatně.

V zimním semestru běží:

  • Modul 2: Globalisation and Sustainable Development

Kurz je vhodný pro studenty všech studijních oborů ve vyšších ročnících bakalářského či magisterského studia. Jazykem výuky je angličtina.

Číst dál: Modulový kurz "Životní...

Odborná exkurze k tématu udržitelnosti - Graz, Rakousko

8.-13. září 2013

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy zve studenty všech odborných zaměření k účasti na šestidenní mezioborové exkurzi. Tématem exkurze jsou různé aspekty udržitelného rozvoje v oblasti Štýrský Hradec (Graz), Štýrsko. Podmínkou účasti je znalost angličtiny a studium na mimopražské VŠ.

Ecoregion-Kaindorf

Číst dál: Odborná exkurze k tématu...

Odborná exkurze k tématu udržitelnosti - Německo, Lüneburg

Energyhill

9.-14. června 2013

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy zve studenty všech odborných zaměření, studující v bakalářském stupni, k účasti na šestidenní exkurzi do krásného německého univerzitního města Lüneburg. Budou zde mít možnost se seznámit s konceptem "udržitelnosti" tak, jak je uplatněn v teorii a praxi v německém kontextu.

Číst dál: Odborná exkurze k tématu...

Odborná exkurze do Rakouska za studiem udržitelného rozvoje v oblasti Štýrský Hradec-Štýrsko

Centrum pro otázky životního prostředí UK zve 15 studentů všech vysokých škol na 6-denní odbornou exkurzi v termínu 10. -15. 9. 2012. Tématem exkurze jsou různé aspekty  udržitelného rozvoje v oblasti Štýrský Hradec-Štýrsko. Podmínkou účasti je znalost angličtiny.

Číst dál: Odborná exkurze do Rakouska...

Mezinárodní letní škola v oblasti Krušných hor

Zveme studenty na letní školu organizovanou v rámci společného studijního programu Centra pro otázky životního prostředí UK a Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität Lüneburg (instituce, která v současné době nese titul UNESCO-Chair “Higher Education for Sustainable Development“). Letní škola proběhne 1. – 9. 9. 2012, a to v česko-německém pohraničí, terénní základnou je Hora Svaté Kateřiny.

Číst dál: Mezinárodní letní škola v...

Mezinárodní letní škola programu ISPoS

Hora Svaté Kateřiny - Pohled z Nové vsi

Letní škola organizovaná v rámci společného studijního programu ISPoS – Interdisciplinary Study Program on Sustainability zajišťovaného Centrem pro otázky životního prostředí UK a Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität Lüneburg (instituce, která v současné době nese titul UNESCO-Chair “Higher Education for Sustainable Development“) proběhla 3. – 10. 9. 2011.

Číst dál: Mezinárodní letní škola...

Mezinárodní letní škola v oblasti Krušných hor

Hora Svaté Kateřiny - Pohled z Nové vsi

Zveme studenty na letní školu organizovanou v rámci společného studijního programu ISPoS – Interdisciplinary Study Program on Sustainability zajišťovaného Centrem pro otázky životního prostředí UK a Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität Lüneburg (instituce, která v současné době nese titul UNESCO-Chair “Higher Education for Sustainable Development“).

Číst dál: Mezinárodní letní škola v...

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf