Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Mezinárodní kurz European Virtual Seminar on Sustainable Development

DEADLINE PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN DO 11.10. ZAČÁTEK KURZU 22.10.2013

Zveme studenty vyšších ročníků bakalářského či magisterského studia jakéhokoli zaměření k účasti na mezinárodním e-learningovém kurzu zajišťovaným Open University of the Netherlands ve spolupráci s dalšími osmi evropskými univerzitami (koordinátor pro ČR - Centrum pro otázky životního prostředí).

Kurz se zaměřuje na rozvoj mezinárodního, mezioborového dialogu na téma udržitelného rozvoje mezi studenty a pedagogy evropských univerzit s využitím moderních ICT metod a internetu. Je koordinován Open University of the Netherlands a celkem je do něj zapojeno devět evropských univerzit. Kurz probíhá online během celého akademického roku 2013/14, tj. od poloviny října 2013 do konce března 2014, a bude zakončen jarní školou v ČR v dubnu 2014. Kurz je veden v online prostředí v anglickém jazyce. Je ohodnocen 5 ECTS kredity.

illustratie evs

O co jde? Dvousemestrální mezinárodní e-learningový kurz zakončený jarní školou

Kde bude? Online (tj. kdekoli s internetovým připojením), jarní škola v ČR

Kdy? říjen 2013 - duben 2014

Deadline přihlášek? 11.10.2013

Kdo ji organizuje? Open University of the Netherlands ve spolupráci s Leuphana University of Lüneburg, Carl von Ossietzky University Oldenburg, International Sakharov Environmental University, Charles University Environment Center, University of Bucharest, Fern Universtiy Hagen, Karl-Franzes University in Graz

Kurz je akreditován Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a celý kurz je ohodnocen 5 ECTS kredity. Kurz je veden pod názvem a kódem: Virtual Campus for Sustainable Europe (YME17LELX, zimní semestr) a Virtual Campus for Sustainable Europe 2 (YME18LELX, letní semestr)

Pro koho je kurz určen? Účastnit se mohou studenti všech stupňů VŠ studia jakéhokoli oboru – kurz doporučujeme zejména studentům vyšších ročníků bakalářského či magisterského studia s dobrou znalostí AJ

 

Přepoklady k účasti:

 • Zájem prohloubit své znalosti a diskutovat o konceptu udržitelného rozvoje
 • Schopnost týmové práce v mezinárodním, multi-kulturním prostředí (práce v malých skupinách po 4-6 studentech z různých evropských zemí)
 • Dobrá komunikační znalost AJ
 • Možnost věnovat kurzu ca 6 hodin týdně
 • Přístup na počítač s internetovým připojením
 • Otevřenost k novým přístupům a metodám učení

Co studenti účastí získají:

 • Dobrou znalost konceptu udržitelného rozvoje (UR) a specifického tématu z této oblasti (v rámci práce na jedné z daných případových studií UR dle zájmu studentů a při psaní závěrečné zprávy)
 • Nové kontakty na zahraniční studenty a pedagogy (každý rok se účastní studenti zhruba 10 národností)
 • Možnost pravidelně komunikovat s kolegy v AJ (přes blog, Skype, email, apod.)
 • Účast na jarní škole v ČR se studenty a pedagogy kurzu - duben 2014
 • 5 ECTS kreditů (uznání nutno individuálně vyjednat na domovské univerzitě studenta)

Jak kurz probíhá:
Formou kolaborativní práce studentů s podporou tutorů a mezinárodních expertů – studenti se učí od sebe navzájem a vyhledáváním dalších potřebných informací k dané případové studii UR (žádné „klasické" přednášky!)

Kurz je rozdělen do pěti fází:

 1. Orientace v kurzu a tématu – říjen 2013
 2. Rozdělení do pracovních skupin dle zájmu, seznámení – listopad 2013
 3. Psaní skupinového návrhu projektu (dle vybrané případové studie) – listopad-prosinec 2013
 4. Práce na případové studii a sepsání závěrečné zprávy – leden-únor 2014
 5. Skupinová PowerPoint prezentace (k prezentování na jarní škole v dubnu 2014), individuální a skupinová zpráva o kurzu – únor-březen 2014

Oblasti předpokládaných případových studií (case studies) pro akademický rok 2013/2014:

 • Communicating Strategies for Sustainable Development (vedeno University of Lüneburg)
 • Climate Adaptation in Coastal Regions (vedeno Carl von Ossietzky University Oldenburg)
 • Energy Efficiency in Buildings: Indicators (vedeno International Sakharov Environmental University)
 • Decoupling of Environmental Pressure from Quality of Life (Charles University Environment Center)
 • Geoconservation in hateg Country Dinosaur Park (vedeno University of Bucharest)
 • REDD and Climate Change: The European Union's position and concrete action on Reducing Emissions from Deforestration and Degradation (Fern Universtiy Hagen)
 • Sustainable Tourism and the Region (Karl-Franzes University in Graz)

Upřesnění témat proběhne na začátku kurzu. Změny jsou možné.

Webové stránky semináře (v AJ)

Pro vyjádření zájmu a bližší informace kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. z Centra pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze. Prosíme, komunikujte v AJ.

 

esf

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf