Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Proběhlo: Mezinárodní jarní škola na téma udržitelného rozvoje 2014 (VCSE)

Ve dnech 30.3. - 5.4.2014 proběhla v Týnci nad Sázavou úspěšná mezinárodní jarní škola International Spring School on Sustainable Development 2014 uspořádaná Centrem pro otázky životního prostředí UK v rámci projektu MOSUR. Účastníky jarní školy bylo 18 studentů ze 6 evropských zemí na úrovni bakalářského a magisterského studia mnoha různých studijních oborů. Z toho bylo podpořeno 13 českých mimopražských studentů. Vysokou odbornost a mezinárodnost programu zajistilo 10 zkušených zahraničních lektorů.

Kurz International Spring School on Sustainable Development 2014 byl závěrečnou jarní školou pořádanou Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy ve spolupráci s Open University of the Netherlands v rámci projektu Mezioborová síť udržitelného rozvoje - MOSUR. 

Během této týdenní mezinárodní jarní školy se studenti blíže seznámili s konceptem udržitelného rozvoje a konkrétními příklady z praxe. Důraz byl kladen na interaktivní a diskuzní formu výuky. Komunikačním jazykem celého kurzu byla angličtina.

Sylabus kurzu

NEDĚLE – 30. BŘEZNA

Úvod do kurzu, seznámení účastníků, diskuze založená na vypracovaných esejích (viz 1. výše)

PONDĚLÍ – 31. BŘEZNA

Udržitelný rozvoj a e-learning: Přednášky na téma Udržitelného rozvoje, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a e-learning (de Kraker) kombinované s praktickým workshopem World Café studující různé perspektivy udržitelného rozvoje a interaktivními aktivitami na posílení kritického a systémového myšlení, skupinová aktivita na téma e-learningu (Kapitulčinová)

ÚTERÝ – 1. DUBNA

Udržitelné zdroje energie: Přednáška na téma Udržitelnosti energie z vodních zdrojů (Gebauer), případová studie na téma vodních elektráren, workshop na téma zdrojů energie (Iftode)

Odpadové hospodářství: Přednáška na téma Udržitelná produkce a konzumace a Prevence městského odpadu (Martinho, Caeiro), případová studie na téma prevence odpadů (Disterheft)

Klimatická změna a adaptace: Přednáška a případová studie na téma Adaptace na změnu klimatu v přímořských oblastech (Karrasch)

Ochrana životního prostředí a kulturního dědictví: Přednáška a případová studie na téma Geoconservation in Hateg Country Dinosaur Geopark (Andrasanu, Ciobanu)

STŘEDA – 2. DUBNA

Udržitelná spotřeba: Přednáška a případová studie na téma Decoupling (Weinzettel)

Udržitelný turismus: Přednáška a případová studie na téma Udržitelný turismus a region (Diethart, Botetzagias)

Potravinové systémy: Přednáška a interaktivní vzdělávací aktivity na téma Potravinové systémy a udržitelnost (Kapitulčinová)

Voda: Přednáška a diskuze na téma Vodní zdroje v Jordánsku (Barton)

Skupinová příprava studentů na celodenní exkurzi – vypracování úkolu (informace o významných místech navštívených během exkurze)

ČTVRTEK – 3. DUBNA

Exkurze do vodní elektrárny Štěchovice – úvodní film o vltavské vodní kaskádě, výrobě elektřiny, typech vodních elektráren, komentovaná prohlídka provozu elektrárny

Procházka po naučné stezce Svatojánské proudy s komentářem o místním kulturním dědictví (vorařství, tramping, apod.)

Skupinová práce studentů – závěrečné vypracování úkolu

PÁTEK – 4. DUBNA

Skupinová práce studentů – závěrečné vypracování úkolu

Individuální práce studentů – závěrečné vypracování eseje na wiki

Shrnutí výsledků jarní školy – reflexe studentů

SOBOTA – 5. DUBNA

Návrat do Prahy

Informace o pozvánce na AJ stráknách a v propagačním posteru.

Pracovní stránky kurzu a fotodokumentace zde

 

 hotel tynec

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf