Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Proběhla "letní" škola I. s tématem Region a regionální výuka

Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK zorganizovalo ve dnech 7.–9. března 2014 "letní" školu na Rychtě (Krásensko), v prostředí Drahanské vrchoviny. Jejím hlavním tématem byly poznatky a zkušenosti o regionu a regionální výuce.

Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK zorganizovala "letní" školu na Rychtě (Krásensko), v prostředí Drahanské vrchoviny. Letní škola MOSUR byla určena pro bakalářské a magisterské studenty mimopražských vysokých škol sezájmem o další vzdělávání, společné zážitky a environmentální výchovu. Jejím hlavním tématem byla regionální výuka.

Na letní škole jsme se tomuto tématu věnovali ve vztahu k regionu a jeho přírodním a kuturním zvláštnostem. V programu třídenního pobytu v prostředí Drahanské vrchoviny byla zahrnuta návštěva zaniklé středověké osady doplněná o výklad archeologa dr. Ludvíka Belcrediho a putování po naučné stezce Rakovecké údolí. Zájemci se vydali prozkoumat podzemí jeskyně Piková dáma v Moravském krasu, nebo na vycházku do okolí Holštejna a místních jeskyní a závrtů. Součástí byla i prohlídka obce Krásensko, ukázky výukových programů pracoviště Rychta, příklady dobré praxe a představení místních zajímavostí.

Akce se zúčastnilo 20 mimopražských studentů a byla hrazena z projektu Mezioborová síť udržitelného rozvoje – MOSUR.

Fotografie z letní školy

Kontaktní osoba z Lipky:

Mgr. Kateřina Mrázková, Ph.D., E: katerina.mrazkova(at)lipka.cz, T: 543 420 825

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf