Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Modulový kurz "Životní prostředí a globalizace v interdisciplinárním pohledu"

Kurz "Životní prostředí a globalizace v interdisciplinárním pohledu" se skládá ze tří e-learningových modulů a je zakončen letní školou. Jednotlivé moduly i letní školu lze zapisovat samostatně; studenti, kteří se hodlají zúčastnit celého cyklu, mají přednost (počet míst je omezen).

Cílem programu je představit holistický koncept trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k současným globálním a regionálním procesům a podpořit jej příslušnými metodologickými nástroji pro praxi a samostatný výzkum této problematiky. V souvislosti s tím studenti získají kompetence nezbytné k analýze a pochopení problémů udržitelnosti, osvojí si schopnost aktivně pracovat na jejich řešení. Forma vzdělávání zahrnuje problémově orientovanou týmovou práci, a to s využitím virtuálních složek a informačních a komunikačních technologií. Kurz je veden v online prostředí v anglickém jazyce. Každý modul je ohodnocen 2 ECTS kredity.

 

O co jde? Modulový e-learningový kurz

Kde bude? Online

Kdy? říjen 2013 - leden 2014 (zimní semestr)

Deadline přihlášek? 25.9.2013

Kdo ji organizuje? COŽP UK v předchozí spolupráci s Leuphana University of Lüneburg, Německo

Kurz je akreditován Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a každý modul je ohodnocen 2 ECTS kredity. Modul pro zimní semestr je veden pod názvem a kódem: Globalisation and Sustainable Development (YBQ006).

 

IMG 0915

 

Modul 1: Introduction to Sustainability - v roce 2013 se nevyučuje


Modul "Introduction to Sustainability" má představit koncept trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k procesu globalizace (globální změny, hlavní ekologické problémy různých přístupů ke globalizaci, principy udržitelného rozvoje). V této souvislosti studenti získají kompetence nezbytné k analýze a pochopení problémů udržitelnosti, osvojí si schopnost aktivně pracovat na jejich řešení. Rozvinou schopnost komunikace v anglickém jazyce a zvládat virtuální prostředí, naučí se kriticky myslet a diskutovat o získaných poznatcích se svými kolegy. Modul se bude věnovat historii a hlavním výzvám udržitelného rozvoje (globální změny, hlavní environmentální problémy, hlavní sociální problémy, globalizace); principů trvale udržitelného rozvoje. Poskytne základní přehled o „sustainability science"; jeho část bude věnována diskuzím studentů o tématech udržitelnosti, která je zajímají. Jazykem výuky formou e-learningu je angličtina.

 

Modul 2: Globalization and Sustainable Development


V tomto kurzu se studenti zorientují v příležitostech a rizicích globalizačních procesů, a to z pohledu různých oborů; hlavní principy globalizace včetně konceptu syndromů globálních změn budou představeny jak teoreticky, tak i na konkrétním případu ze světa. K praktickému obsahu patří zvládnutí práce s případovou studií zabývající se globální problematikou. Cílem je zorientovat se v problémech globalizace, naučit se integrovat různé perspektivy, a to s důrazem na propojení a vztahy, přistupovat k příležitostem a rizikům globalizace z různých úhlů pohledu. Studenti získají informace o případové studii ze vzdálené části světa, na které si uvědomí rizika spojená s rozvojem a vytvoří krátkou odbornou esej jako základ pro praktický výzkum případových studií. Jazykem výuky formou e-learningu je angličtina.

Absolventi kurzu se mohou zúčastnit mezinárodní "letní" školy na přelomu března a dubna, která probíhá v rámci European Virtual Seminar.

 

V letním semestru 2014 poběží další 2 moduly - Modul 3: Regional Sustainability Case Studies a Modul 4: Letní škola

Pro registraci zájmu a více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

esf

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf