Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Mezinárodní letní škola v oblasti Krušných hor

Zveme studenty na letní školu organizovanou v rámci společného studijního programu Centra pro otázky životního prostředí UK a Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität Lüneburg (instituce, která v současné době nese titul UNESCO-Chair “Higher Education for Sustainable Development“). Letní škola proběhne 1. – 9. 9. 2012, a to v česko-německém pohraničí, terénní základnou je Hora Svaté Kateřiny.

Jazykem výuky je angličtina. Více o problematice životního prostředí v této oblasti najdete zde. Většina výdajů spojených s letní školou je studentům hrazena organizátory, studenti platí pouze registrační poplatek 1000 Kč. ispos logo v2

Počet míst je omezený, přednost mají studenti, kteří se přihlásí dříve, proto příliš dlouho neváhejte. Přihlášky najdete zde.

Program je založen na interdisciplinární mezinárodně organizované výuce v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, kterou povedou učitelé participujících vysokých škol a účastní se jí studenti z Čech a Německa. Letní škola se bude orientovat na problematiku udržitelného rozvoje především v regionálním měřítku – zaměří se na problémy projevující se v oblasti severočeského regionu, Krušných hor a podkrušnohoří. Ve výuce bude využita a dále rozpracována případová studie o hlavních problémech tohoto regionu. Podrobnosti k loňské letní škole najdete zde.

jezeriV rámci letní školy studenti uvidí v praxi závažné problémy regionu související s těžbou hnědého uhlí; jejich práce pod vedením zkušených lektorů se soustředí především na analýzu důležitých regionálních „aktérů“ z hlediska jejich aktivit, zájmů, příspěvku k rozvoji regionu, vlivu, iniciativy, mocenských a dalších charakteristik. Výsledkem této analýzy bude studie mapující důležité vztahy mezi významnými „hráči“, která identifikuje potenciální zdroje konfliktů a příležitosti ke změně. Při své práci budou mít studenti příležitost k setkání s nejvýznamnějšími představiteli regionu a budou si moci v praxi vyzkoušet metodu užitečnou pro komunitní plánování.

Letní škola je akreditována Fakultou  humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro studenty bakalářského stupně a je ohodnocena 3 ECTS kredity. Je vyučována pod názvem a kódem: Summer School within the Interdisciplinary Study Programme on Sustainability and Globalisation (YBQ008). Studenti jiných vysokých škol jsou vítáni, na konci letní školy dostanou potvrzení o absolvování a získání kreditů, které mohou být uznány mateřskou univerzitou. Výuka je součástí mezinárodní sítě spolupráce ve výuce životního prostředí a udržitelného rozvoje Virtual Campus for Sustainable Europe (VCSE). Běží v rámci projektu podporovaného nadací DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a projektu MOSUR. Více informací najdete zde.

Naše kontaktní údaje:

Charles University
Environment Center (CUEC)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na setkání na letní škole a rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.

 

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf