Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Dokument vytvořený českým nevládním sektorem u příležitosti konference Rio+20

V rámci veřejné diskuse se zástupci českých "významných společenských skupin" aktivně zapojili do formulace a prosazování závazků české vlády v souvislosti s letošním Světovým summitem OSN. Výsledkem této diskuse je Výzva českých "významných společenských skupin" české vládě.

Dokument vytvořený českým nevládním sektorem u příležitosti konference Rio+20

NGO IMAGION

  

Harmonogram práce na dokumentu za české Major Groups

Shromažďování příspěvků od české nevládní sféry: místních Agend 21, nezávislých nevládních organizací, vzdělávacích institucí, podniků angažujících se v rozvíjení zelené ekonomiky atd. – 30. 5. 2012. Úpravy české verze – 10.6. 2012.

Představení české verze a diskuse o její podobě: Beseda STUŽ "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu Ria+20" dne 5.6. 2012 v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5.

Překlad do angličtiny – 15.6. 2012

Hotový společný dokument v české verzi předán české delegaci konference Rio+20 – červen 2012.

Představení anglické verze tohoto dokumentu v rámci Světového kongresu ICLEI –14.–17. 6. 2012.

Představení na konferenci Rio+20 (např. zahrnutím do aktivit světových Major Groups) – v rámci programu Rio+20.

 

Postup zpracování dokumentu

Hlavní součástí připravovaného dokumentu jsou příspěvky za významné společenské skupiny v rámci ČR - texty, které jsme obdrželi od vás formou komentářů v rámci veřejné diskuse. Pokud tedy naši snahu o dialog s českou vládou chcete podpořit a podělit se o svou zkušenost i poukázat na své potřeby, připojte se k této výzvě pro české zástupce Major Groups. Příspěvky, které obdržíme do 30.5. 2012, upravíme do jednotné podoby (vzor a případě "formulář" k vyplnění), a roztřídíme do několika kategorií (již došlé příspěvky jsou zapracovány do následujícího dokumentu).

 

Následující komentáře využijte prosím pro připomínkování tohoto dokumentu:

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf