Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Partneři MOSURu představili nejzajímavější výstupy projektu na závěrečném setkání v Praze

 DSC7262Dne 29. dubna 2014  proběhlo v historickém centru Univerzity Karlovy v Praze závěrečné projektové setkání partnerů Mezioborové sítě pro udržitelný rozvoj - MOSUR. V odpolední veřejné části setkání byly přítomným zájemcům představeny nejzajímavější výstupy projektu za jednotlivé partnerské organizace. Na závěr proběhla diskuze o možnosti navazující spolupráce akademických institucí s dalšími společenskými aktéry z neziskového i soukromého sektoru.

Závěrečného projektového setkání se dne 29. 4. 2014 zúčastnilo celkem 15 zástupců z 8 partnerských organizací (Centrum pro otázky životního prostředí UK - COŽP UK, Fakulta sociálních studií MU - FSS UK, Přírodovědecká fakulta JČU - PřF JČU, Vysoká škola finanční a správní - VŠFS, Biologické centum AVČR - BC AVČR, Zelený kruh - ZK, Ekologcký Institut Veronica a Business Leaders Forum - BLF). Odpolední veřejnou část uvedl ředitel COŽP Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. a kromě partnerů projektu se jí zúčastilo ještě několik dalších zájemců z řad veřejnosti. Odpolední program zahrnoval prezentace jednotlivých partnerů o nejzajímavějších výstupech projektu:

Martin Hais z Přírodovědecké fakulty JČU představil jejich aktivity ohledně stáží a výuky na PřF JČU. Zaměřil se zejména na mezioborovou exkurzi Krajina euroregionů, během které studenti tráví 6 dní v příhraničních oblastech ČR a zabývají se tématem rozvoje přes-hraničních regionů. V rámci projektu MOSUR byl kurz zásadně rozvinut a proběhly 3 ročníky s plánem v kurzu pokračovat i v budoucnu. Více informací: Exkurze Krajina euroregionů

Jiří Čermák z Business Leaders Forum představil aktivitu Stínování manažerů, během které mají vybraní studenti možnost stáže v soukromých firmách se zaměřením na společenskou zodpovědnost (Corporate Social Responsibility - CSR). Více informací: Setkání REUNION Stínování manažerů

Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu Veronica zmínila praxi studentů FSS MU v jejich neziskové organizaci. Praxe se v rámci projektu MOSUR stala oficiální součástí předmětu na FSS MU a studenti za ni získávají kreditové ohodnocení. Dále byla představena Ekomapa, jakožto "ekologická navigace" pro spotřebitele, na které spolupracovali také studenti v rámci financování z projektu MOSUR. Jako zajímavost nakonec Yvonna Gaillyová zmínila koncept Zero Carbon Britain, který za finanční podpory MOSURu představil v ČR britský expert Tobi Kellner z Centre for Alternative Technology. Více informací: Ekomapa

Naďa Johanisová s Nikolou Fouskovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity (FSS MU) představila semináře Otevřený prostor, které se během projektu konaly na témata: Mít, či sdílet? (2012), Růst, či nerůst? (2013) a Komunitní modely financování (2014). Dále zmínila proběhlou konferenci ...Aby peníze dávaly smysl na téma etického finančnictví v České republice. K tomuto tématu pak také vznikla nová webová stránka etickefinance.cz Více informací: Etické finance v ČR, Semináře Otevřený prostor

Jan Vrba s Evou Jelínkovou z Biologického Centra AVČR zmínili konference a workshopy programu Man and Biosphere (MAB) na téma biosférických rezervací. Více informací: Konference Biosférické rezervace a trvale udržitelné lesnictví

Dana Kapitulčinová a Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního protředí Univerzity Karlovy poté představily aktivity zaměřené na studenty, tj. mezioborové exkurze pro mimopražské studenty do Německa (Lüneburg) a Rakouska (Graz), mezinárodní jarní a letní školy (Krušné hory, Týnec nad Sázavou) a vzdělávací nástroj VCSE Wiki a EnviWiki; časopis Envigogika, který Centrum vydává a byl podpořen z MOSURu; a nový mezinárodní projekt University Educators for Sustainable Development (UE4SD), v rámci kterého Centrum pořádá v říjnu v Praze konferenci COPERNICUS Alliance Education for Sustainability: Building Capacity in Higher Education. Více informací: Mezioborové exkurze a letní školy, vzdělávací nástroj VCSE Wiki a EnviWiki, časopis Envigogika, UE4SD projekt a konference COPERNICUS Alliance

Celá akce byla zakončena diskuzí o možnosti navazující spolupráce akademických institucí s dalšími společenskými aktéry z neziskového i soukromého sektoru.

Součástí byla také tisková konference, kde měli zástupci z řad médií možnost informovat se o proběhlých aktivitách v rámci projektu.

Fotodokumentace ze setkání zde

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf