Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 


Semináře otevřený prostor/open space

logo open space 13V rámci projektu proběhly tři semináře typu Otevřený prostor, které nabídly platformu pro diskuzi ekologicky-ekonomicko-sociálních témat a umožnily inspirativní setkání účastníků z akademické sféry, neziskových organizací i veřejné správy. Každého semináře se zúčastnil i zahraniční host, který přispěl k danému tématu teoretickými a praktickými znalostmi a umožnil jej reflektovat i v rámci jiných, než českých kulturních a legislativních podmínek.

O technice Otevřený prostor

Setkání typu Otevřený prostor je typicky několikadenní, pouze s široce definovaným tématem. Cílem je dát dohromady lidi, kteří mají nejrůznější názory na dané téma a pokud možno i praktické zkušenosti. Umožnit jim diskusi, ve které by si tříbili argumenty a inspirovali se navzájem. Konečná podoba detailního programu se tvoří až v průběhu akce podle zájmu účastníků a za asistence facilitátora. Jednotliví účastníci mohou prezentovat svoje projekty, témata, otázky k diskusi, případně se účastnit pouze pasivně. Účastníci mohou též přebíhat mezi jednotlivými bloky od tématu k tématu. Obvyklé je mít dva až čtyři programové bloky – jeden až dva během dopoledne a další odpoledne. Z jednotlivých programových bloků se pořizují zápisy pro účely plánování dalších akcí a zprostředkování myšlenek semináře dalším zájemcům prostřednictvím sborníčku.

Otevřený prostor 2012: Mít, či sdílet?

spolecna fotka

Tématem semináře Otevřený prostor 2012 byly formy vlastnictví a lokání ekonomika.  Proběhl v Oldřichově v Hájích ve dnech 1. - 5. 2. 2012 a jeho cílem bylo utvořit inspirující prostředí a umožnit seznámení, společné přemýšlení a diskuse lidem, kteří tuší, že formy a způsoby vlastnění, zejména vlastnění půdy, podniků, bydlení, ale třeba i zdrojů energie, práv vysílat na rozhlasových vlnách či práv patentových úzce souvisejí s našimi možnostmi aktivně působit v tomto světě a nepřímo ovlivňují i míru našeho dopadu na přírodu. Je tomu tak, že se musíme naučit sdílet, abychom přežili? Nebo naopak je sdílení přežitkem socialismu a řešení je v privatizaci? Či je pravda ještě jinde? Jaké vlastně existují formy vlastnictví a co to „sdílení“ v praxi znamená? Jaké jsou jeho výhody a rizika? Co jsou to commons a mají co říci dnešku tradiční občiny? Mohu být družstva alternativou, a jak v praxi fungují? Jak mohou obce využít svůj majetek v zájmu občanů i přírody? Liší se sociální podniky svou vlastnickou strukturou od mainstreamu? Jaká je dnes role státního vlastnictví? To byly některé z otázek, které se na semináři diskutovali.

 

Otevřený prostor 2013: Růst, či nerůst?OS 2013 SPOL FOTKA

Seminář Otevřený prostor 2013 proběhl v ekologickém centru Sluňákov u Olomouce ve dnech 30. 1. – 3. 2. 2013 a věnoval se alternativám ekonomického růstu. Cílem bylo umožnit účastníkům nepředpojatě přemýšlet o tom, co je to vlastně ekonomický růst, zda je skutečně řešením našich problémů a pokud ne, jaké jsou jeho alternativy. Některé z otázek, které se na semináři diskutovaly, byly následující: Co je ekonomický růst? Kdy je růst dobrý a kdy špatný? Nebo je vždy dobrý či vždy špatný? Co růst omezuje? Je rozvoj totéž, co růst? Hrozí nám kolaps ekonomiky? Proč? Ničí ekonomický růst přírodu? Nebo ji naopak pomáhá (za)chránit? Je HDP dobrý indikátor ekonomického růstu, nebo potřebujeme indikátory jiné? Je možné docílit ekonomiky ustáleného stavu, která by ani nerostla, ani neklesala? Co je udržitelný nerůst? Jaké cesty vedou k udržitelnému nerůstu? Jaké politiky by k němu přispěly? Jak souvisí udržitelný nerůst se sociálním podnikáním, s ekonomickou lokalizací, s energetikou, s biozemědělstvím?

Otevřený prostor 2014: Komunitní modely financování

Tématem semináře Otevřený prostor 2014, který se uskutečnil 29. 1. - 2. 2. 2014 v ekocentru Jezírko nedaleko Brna, bylo svépomocné finančnictví. Cílem bylo hledání nových přístupů a pohledů v časech ekologické a hospodářské krize. Během diskuzí jsme se zabývali například otázkami jak se vzájemně financovat bezpečně a přitom bez prostřednictví obchodních bank, jak své investice a úspory využít pro dobrou věc,  jak komunitně financovat místního biozemědělce, obecní výtopnu či jak smysluplně uložit své úspory.  Hledali jsme také, zda existují nějaké funkční modely, jak fungují a co se daří a co méně, či jaká je zde role obcí, sociálních podniků a družstev. Díky metodě open space (otevřený prostor) byli všichni účastníci zároveň i lektory. Hostem semináře byl Paul Sander-Jackson z Wessex Community Assets, celoživotní aktivista v oblasti nejen komunitního financování v jihozápadní Anglii. 


Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf