Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Co se děje v environmentálním výzkumu a výuce na vysokých školách?

Mezioborová konference Fóra vysokoškolských učitelů a Rámcové dohody pražských vysokých škol o spolupráci v environmentální oblasti.

Program konference je zaměřený na informování o aktuálním dění v environmentálním výzkumu a vzdělávání na VŠ a stručné představení těchto trendů širší akademické obci.

Místo a čas konání:

Středa, 25. září 2013, 9 - 17 hod.

Krajinova posluchárna, Přírodovědecká fakulta UK, Benátská 2, Praha 2.

Celá akce bude zaměřena diskusně s cílem identifikovat potenciál další spolupráce. Na konferenci budou prezentovány výsledky výzkumu v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, které byly dosaženy na pražských VŠ: bude zde představen výzkumný program Univerzity Karlovy (zapojeno 7 univerzitních pracovišť) s názvem PRVOUK Environmentální výzkum.

Současně se jedná o první konferenci právě uzavírané Rámcové dohody pražských VŠ o spolupráci v environmentální oblasti, která usiluje o posílení spolupráce a sdílení informací ve výzkumu a vzdělávání v environmentální oblasti na vysokých školách, a Fóra VŠ učitelů (širší a volné sdružení VŠ učitelů a institucí v ČR s cílem rozvíjet debatu o vzdělávání k udržitelnému rozvoji).

Vysoké školy sdružené v Rámcové dohodě: České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Program zahrnuje také příspěvek občanského sdružení Zelený kruh zaměřený na potenciál spolupráce vysokých škol s praxí.

Přihlášky na konferenci zde. (Konference je bez vstupního poplatku.)

Program konference naleznete zde.

Konferenci pořádá v rámci komunikační a interaktivní platformy projektu MOSUR Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí a Přírodovědecká Fakulta.

Pro bližší informace prosím kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf