Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Diskuze environmentálně a sociálně příznivých ekonomických alternativ je hlavní aktivitou Masarykovy univerzity v rámci MOSURU

Činnosti, které v rámci projektu OPVK Mezioborová síť udržitelného rozvoje realizuje Katedra environmentálních studií v Brně, se týkají především environmentálně příznivých ekonomických alternativ. V tomto duchu proběhlo již několik aktivit, konkrétně bloková výuka studentů vedená zahraničním lektorem Timem Crabtreem, dvě zahraniční studijní cesty do Barcelony či více denní vzdělávací seminář Otevřený prostor.

 

Na podzim roku 2011 navštívil Českou republiku Tim Crabtree z britské organizace Local Food Links. S brněnskými studenty vedl několika denní interaktivní seminář zaměřený na koncept sociálního podnikání a jeho environmentálních a sociálních souvislostí. Vedle teoretických přístupů se studenti zabývali i praktickými příklady sociálních podniků, které působí na místní úrovni a snaží se využívat místní zdroje pro místní spotřebu.

V rámci výzkumné spolupráce s Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) v Barceloně proběhly dvě zahraniční cesty pracovníků katedry environmentálních studií v Brně. Náplní šesti měsíční zahraniční studijní stáže Evy Fraňkové byla jednak účast na vybraných přednáškách magisterského a doktorského programu garantovaného institutem ICTA (kurzy Political Ecology, Ecological Economics, PhD seminar) a aktivní zapojení do činnosti výzkumné skupiny Research and Degrowth. Eva Fraňková zde také pracovala na disertační práci. Ve spolupráci s doktorkou Naďou Johanisovou vznikne na základě výstupů ze stáže nový výukový materiál.

Cílem druhé cesty byla účast doktorky Nadi Johanisové do Barcelony na mezioborovém mezinárodním workshopu, zaměřeném na nový koncept ekonomické lokalizace, který pořádal výše zmíněný institut ICTA. Další náplní jejího pobytu bylo setkání s mezinárodně uznávaným ekologickým ekonomem prof. Joan Martinezem-Alierem, vedoucím uvedeného centra, a dr. Christosem Zografosem. Byla navázána dlouhodobá spolupráce mezi pracovišti v Barceloně a Brně. 

V únoru 2012 proběhl v Oldřichově v Hájích čtyř denní seminář Otevřený Prostor nazvaný Mít či sdílet. Jeho cílem byla diskuze o různých formách vlastnictví (soukromé, státní, komunitní, duržstevní…) a jejich environmentálních a sociálních souvislostech. Semináře se zúčastnil britský facilitátor, spisovatel a lektor Martin Large, který je propagátorem komunitního vlastnictví ve Stroudu. Ze semináře vznikne koncem léta sborník příspěvků.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf