Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Další kroky vytváření Regionálního centrum expertízy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj (RCE)

V důsledku nedávného REC semináře konaného v Ústí nad Labem bylo rozhodnuto zahájit proces jednotlivých jednáních se zúčastněnými stranami a vytvořit Regionální centrum expertízy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj (RCE). Centrum pro otázky životního prostředí UK (COŽP), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro udržitelný život bude tvořit základní skupinu iniciátorů RCE. COŽP na sebe bere odpovědnost za vypracování formální žádosti o uznání RCE Universitou OSN (UNU). Žádost bude předložena UNU do 4. června 2012.

Co je RCE? Pro zopakování: jedná se o seskupení nebo sítě regionálních aktérů z různých sektorů, např. vysokoškolské vzdělávání, nevládní organizace, krajské uřady, školy atd., kteří sdílejí společnou vizi o tom, jak poskytovat vzdělávání a učení, čímž pomůže zajistit ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelnou budoucnost svého regionu. Využívá různé komplementární dovednosti a zkušenosti různých členů, aby pracovali na projektech zaměřených na zmírnění specifických problémů udržitelného rozvoje v regionu.


Co RCE není. RCE nebude jen mluvit naprázdno, a nebude navrhovat velkolepé nápady, které mají malé nebo žádné uplatnění v reálném světě. Zaměří se pouze na praktické nápady, které zapojí liií z regionu a které mají skutečné, konkrétní a viditelné výsledky s prokazatelným dopadem na budování znalostí a pochopení otázky udržitelnosti.

 

Co je náš konkrétní RCE návrh? Navrhujeme zřídit RCE se zaměřením na Ústecký kraj. RCE sloučí partnery z této oblasti nebo se závazkem k regionu. Spojí své zdroje, aby spolupracovaly na stávající činnosti ve prospěch vzdělávání pro udržitelnost v regionu, nebo aby spolupracovaly na vývoji nových aktivit a návrhů projektů.


Na jaké druhy činností se RCE zaměří? Například COŽP v současné době provozuje letní školu pro české i zahraniční studenty v Krušných horách. To může tvořit počáteční základ pro spolupráci mezi partnery RCE – a přispět tak k širšímu pochopení otázek udržitelnosti v regionu a spoluprací s místním obyvatelstvem navrhovat  řešení. Jiné budoucí projekty mohou zahrnovat zavedení elektronického Open Education Resource obsahující případové studie udržitelnosti z Ústecka, které lze použít jako učební pomůcky pro školy a vysoké školyl v Ústeckém kraji a v celé České republice. Za další potenciální budoucí projekt lze považovat výzkum participačních procesů v regionu a následné vytvoření participativní platformy, která zvyšuje demokratické rozhodovací procesy v regionu. RCE partneři budou vždy přicházet s novými nápady, jak posílit regionální udržitelnost praktickým způsobem.


Co se očekává od RCE partnerů? Od partnerů se neočekává finanční příspěvek! Ani se od nich nečeká, že zpočátku přispějí lidskými zdroji. Zúčastněné strany se pouze mají zapojit do výměny názorů a přispívat svými stávajícími znalosti a informacemi k aktuálnímu tématu. COŽP bude mít zásadní podíl na vypracování návrhu regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti pro předložení UNU. Bude-li žádost úspěšná - a to zjistíme do září 2012 - můžeme pak začít spolupracovat na konkrétních projektech.


COŽP a UJEP brzy začnou kontaktovat aktéry z regionu, aby s nimi domluvili individuální setkání a prodiskutovali jejich zájem o vstup do RCE. Pokud se chcete učastnit tohoto procesu, kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf