Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Proběhl workshop „Svět po roce 2015 - vzdělávání k udržitelnosti“

IMG 1796 sDne 22. ledna 2014 proběhl v Informačním centru OSN v Praze praktický jednodenní workshop pro zájemce o aktivní formy vzdělávání se zaměřením na udržitelný rozvoj a globální agendu po roce 2015. Workshop byl organizován Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK) ve spolupráci s Informačním centrem OSN (UNIC).

Zpráva z workshopu

Na workshopu „Svět po roce 2015 - vzdělávání k udržitelnosti“ se sešlo 25 účastníků z různých sfér vzdělávání – učitelé základních a středních škol, vysokoškolští učitelé, VŠ studenti různých oborů, vzdělávací pracovníci z NNO a ekocenter, a také několik zástupců soukromého sektoru i státní správy.

Dopolední program zahrnoval představení účastníků, úvod do globálních souvislostí a rozvojové agendy po roce 2015 od Michala Brožy, vedoucího UNIC, a představení dobrovolné globální iniciativy na podporu udržitelného rozvoje -  Pyramida 2030 - od Dany Kapitulčinové z COŽP UK a zároveň národního kontaktu iniciativy.

Po tomto úvodním bloku začala praktická část workshopu – seznámení s interaktivní vzdělávací aktivitou „Pyramida udržitelnosti“, která je základem iniciativy Pyramida 2030. Účastníci se v této fázi rozdělili do menších skupinek a postupně diskutovali nad strukturovanými otázkami týkajícími se „udržitelného rozvoje a systému vzdělávání v ČR“. Své poznatky pak sdíleli se všemi účastníky a zároveň pokládali na jednotlivá „patra“ Pyramidy dle následující struktury:

1. Co se děje?

2. Proč se to děje?

3. Co s tím můžeme udělat?

4. Jak to můžeme udělat?

5. K čemu se dnes můžeme zavázat?

Účastníci workshopu tak postupně přišli s několika nápady o tom, jak zlepšit situaci ohledně konceptu UR v Česku - např. propagace aktivit pro zlepšení komunikace o UR mezi jednotlivými sektory a aktéry, podpora diskuzních platforem, podpora lokálních koordinátorů aktivit o UR, kurzy pro školy o UR atp. Na závěr pak sepsali několik návrhů toho, k čemu jsou schopni a ochotni se do budoucna zavázat a každý účastník podepsal návrh (či návrhy), které by chtěl dle vlastních možností splnit.

Anonymní evaluace workshopu ukázala, že si účastníci nejvíce cenili diverzity účastníků z různých sfér vzdělávání a možnosti výměny informací. Celkově byl workshop „Pyramida udržitelnosti“ velmi kladně hodnocen jakožto nový interaktivní nástroj pro diskuze ohledně udržitelnosti a někteří účastníci projevili zájem ho v budoucnu využít ve svých vzdělávacích aktivitách.

IMG 1788 sOdkazy

Pozvánka a program celého workshopu

Zpráva z workshopu v AJ

Stránka iniciativy Pyramida 2030 v AJ

Fotodokumentace

Fotografie ze semináře

Kontakt

Více informací o workshopu je možné získat od Dany Kapitulčinové z COŽP UK na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Workshop byl organizován Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN jako součást projektu MOSUR (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - OP VK). Za finanční podporu OP VK děkujeme.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf