Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Letní škola v Krušných horách: akce pro studenty s pracovním názvem Zámek

Jezeří02

Zveme studenty všech studijních oborů na týdenní letní školu o konceptu udržitelnosti, která proběhne v Krušnohorském regionu na česko-německém pohraničí. Bude příležitostí poznat kraj blízký i vzdálený zámku Jezeří, v kontextu jeho dávných i méně dávných událostí, potkat místní významné i méně významné aktéry, a naučit se k problematice udržitelného rozvoje přistupovat analyticky. Jazykem kurzu budou ČJ a AJ.

O co jde? Týdenní letní škola ohodnocená 3 ECTS kredity.

Kde bude? Krušnohoří - oblast Horního Jiřetína a zaniklé vesnice Königsmühle u Božího Daru.

Kdy? 31.8.‑8.9.2013

Kdo ji organizuje? COŽP UK ve spolupráci s Katedrou kulturologie FF UK, o.s. Ze severu a místními občany.

Jazykem výuky je čeština a angličtina. Většina výdajů spojených s letní školou (ubytování, strava, atd.) je studentům hrazena organizátory. Studenti platí pouze vratný registrační poplatek 1000 Kč.

Počet míst je omezený, přednost mají studenti, kteří se přihlásí dříve, proto příliš dlouho neváhejte. Registrujte se zde.

Letní škola je akreditována Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro studenty bakalářského stupně a je ohodnocena 3 ECTS kredity. Je vyučována pod názvem a kódem: Summer School within the Interdisciplinary Study Programme on Sustainability and Globalisation (YBQ008). V letošním roce bude výuka probíhat v češtině a angličtině.

Obsah:

Zámek (Jezeří) jako symbol, memento, či podtext pro setkání v rámci letní školy, která se soustředí na osudy kraje a lidí, kteří jej obývají v podzámčí. V jejím průběhu studenti poznají historické i současné obyvatele Krušnohorského regionu, a to kreativní a současně analytickou formou.

Cílem bude porozumět příběhům lidí, kteří v těchto našich opomíjených horách žili nebo žijí, a jejich osudy exponovat na osudech krajiny, jejím rozkvětu, péči, devastaci, a celkovém vývoji až k současnému stavu. V letošním roce budeme potkávat obyvatele, kteří k místnímu establishmentu rozhodně nepatří, pro poznání kraje, jeho podstaty a zvláštností jsou ale klíčoví.

Svou zkušenost poté zpracujeme analyticky: budeme využívat metody akčního výzkumu, které jsme pro místní podmínky rozpracovali se studenty v minulých letech (především metodu analýzy aktérů). Tématem letošního „výzkumu“ bude skromnost jako tradiční nebo vynucená hodnota místního životního způsobu, a její význam či projevy na pozadí širších společenských vztahů. Z tohoto úhlu pohledu pak vytvoříme mapy tzv. aktérů v různých obdobích a budeme spekulovat o ideální podobě soužití mezi člověkem a jeho krajinou v konkrétních souvislostech přírodních i společenských.

Výsledky společné práce se stanou součástí společné regionální případové studie týkající se sociálního kapitálu kraje v různých historických etapách, a jeho vlivu na ekonomické a environmentální aspekty (udržitelného) rozvoje regionu.

Letní školy z minulých let viz:

LŠ 2012 na VCSEwiki

LŠ 2011 na VCSEwiki

Facebooková skupina - diskuse studentů LŠ, které již proběhly

Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf