Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Seminář Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

Kdy: středa 30. ledna 2013

Kde: Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce

Zveme vás na jednodenní diskusní seminář se  Saamahem Abdallahem z britského think tanku New Economics Foundation (NEF) na téma: Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

 

Program semináře:

10:30 - 11:00  Prezence účastníků

11:00 - 13:00   První blok, přednáška a diskuse: Je reálné v západních ekonomikách docílit ekonomiky, která by nebyla závislá na růstu HDP?

13:00 - 14:30   Oběd (vegetariánský)

14:30 - 16:30 Druhý blok, přednáška a diskuse: Jaké indikátory mohou nahradit HDP? Jaké jsou jejich výhody a slabiny?

 

New Economics Foundation, nezávislý think tank založený v r. 1986 se sídlem v Londýně, se dlouhodobě zaměřuje na alternativy v oblasti ekonomické teorie a praxe. K jeho výstupům patří lokální ekonomické projekty (časové banky či projekt na podporu místních obchodů), tvorba a propagace indikátorů (např. lokální multiplikátor či index šťastné planety) a snahy o vytváření nových ekonomických modelů a vizí, které usilují o hledání alternativ k ekonomickému systému, založenému na trvalém růstu produkce. 

 

Saamah Abdallah pracuje v NEF od roku 2006.  Zabývá se otázkami kolem ekonomického růstu a jeho udržitelných alternativ a indikátory trvalé udržitelnosti a společenského pokroku. Podílel se na tvorbě indikátoru Happy Planet Index - index šťastné planety, dále na regionálních indexech udržitelného ekonomického blahobytu a na alternativách HDP na úrovni národního hospodářství. Patří k týmu, který zpracoval publikaci NEF  The Great Transition, která navrhuje konkrétní kroky k přechodu na nerůstovou ekonomiku.

 

Bližší informace a registrace na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., počet míst je omezen. Na seminář pro zájemce (přihlášené a vybrané účastníky) navazuje třídenní diskusní seminář Otevřený prostor: Růst či nerůst?, bližší informace www.thinktank.cz.

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf