Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Mezinárodní seminář k ustavení RCE (Regionálního centra expertizy)

RCE

Centrum pro otázky životního prostředí Karlovy Univerzity v Praze a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) připravují mezinárodní seminář, který se bude konat 9.-10. února 2012 v Ústí nad Labem. Jeho cílem je přispět k ustavení prvního Regionálního centra expertízy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice a současně prvního takového centra v post-socialistických zemích kromě Ruska.

 

Seminář se připravuje v rámci projektu spolupráce univerzit a dalších subjektů MOSUR, jeho hostitelem je Fakulta životního prostředí UJEP, na přípravě se podílí další univerzity ze sítě MOSUR. K účasti na semináři byli přizváni představitelé světových RCE, kteří představí koncept této regionální spolupráce, způsoby, jak je v praxi organizována, i její dosavadní výsledky. Mezi pozvanými řečníky figuruje např. Prof. Daniella Tilbury z Univerzity of Gloucester, Dr Maik Adomssent z Leuphana University of Luneburg, Dr Clemens Mader z  University of Graz, Jos Eussen z RCE Rhine-Meuse, and Dr Zinaida Fadeeva z United Nations University Institute of Advanced Studies.

 

K účasti na semináři jsou zváni všichni potenciální zájemci o informace o RCE (jak teoretické tak i praktické), a také ti, kdo by se chtěli zapojit do spolupráce tohoto typu. Jazykem semináře je angličtina. Podrobnosti viz předběžný program semináře; prosíme o další šíření informací - můžete použít otevřenou pozvánku.

Registrace je možná online, viz přihlašovací formulář. Pro účastníky jsou k dispozici všeobecné informace o místě konání, možnostech ubytování atd. Další informace a kontakt: Andrew Barton - andrew.barton(at)czp.cuni.cz.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf