Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Série workshopů s editorem Elsevieru: Psaní článků pro impaktovaný časopis

Kdy: 17., 18. a 19. 2. 2014

Kde: Praha, České Budějovice

Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze zve doktorské studenty a vědecké pracovníky, se zájmem o publikování v impaktovaných časopisech, na sérii workshopů s doc. Rodrigem Lozanem z Utrecht University, který je mj. editorem Journal of Cleaner Production (Impact Factor 3.398, Elsevier).

Workshop pro PhD studenty a postdoky

Cílem workshopu je seznámit účastníky s postupy a praktickými doporučeními psaní pro impaktované časopisy a pod vedením zkušeného editora je aplikovat na vlastní rozpracované texty. Odborné zaměření textu by mělo souviset s tématem udržitelnosti v široce pojatém chápání (od přírodovědného až po sociální rozměr). Workshop proběhne ve dvou termínech v Praze a v ČB (viz Registrace). Všechny workshopy probíhají v angličtině.

Požadavky:

Účastníci přinesou pracovní verzi vlastního odborného textu v angličtině, který si budou vzájemně revidovat (text může být v různých stadiích publikačního procesu). Zároveň je vhodné přinést příklad kvalitního a slabě napsaného odborného článku.

Workshop pro editory a recenzenty

Workshop bude zaměřen na publikační proces v impaktovaných časopisech z pohledu editorů a recenzentů - bude se týkat metodologie, rozvíjení nových elektronických klasifikačních, editorských a recenzních systémů, současných trendů k větší interdisciplinaritě publikací, atd.

Podrobnější info a registrace:

Workshop pro Ph.D. studenty a postdoky: pondělí 17. února v 10:00 - České Budějovicepřihlášky zde

Workshop pro editory: úterý 18. února v 13:30 (registrace) - workshop proběhne od 14:00 ve velké zasedací síni Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1. Přihlášky zde

Workshop pro Ph.D. studenty a postdoky: středa 19. února v 9:00 (registrace) - workshop proběhne od 9:30 v prostorách Centra pro otázky životního prostředí, Praha 6, José Martího 2Přihlášky zde

Registrace je otevřená do 10. února nebo do naplnění kapacit. Počet míst je omezený, neváhejte se proto registrovat co nejdříve.

Podrobné informace v AJ

Případné dotazy na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf