Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizik

Korowicz fotoV rámci diskuzního cyklu indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu Vás zveme na jednodenní seminář

s Davidem Korowiczem  

z irského think tanku Feasta – Foundation for the Economics of Sustainability na téma:

Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizik

KDY: Seminář proběhne ve středu 29. ledna 2014 (tlumočení zajištěno)

KDE: Brno, Vzdělávací centrum Otevřená zahrada – konferenční sál, Údolní 33 (vstup ve dvoře)

Program semináře:

10: 30 - 11:00  Prezence účastníků

11:00 - 13:00   První blok, přednáška a diskuse:  Vývoj komplexních společností z pohledu systémové teorie.  Závislost naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře - a přírodě.

13:00 - 14:30   Přestávka na oběd – možnost využít stravování v okolí

14:30 - 16:30 Druhý blok, přednáška a diskuse: Je možné změnit současný směr vývoje? Jaké jsou šance na udržitelný nerůst?  Hrozba kolapsu. Jak mapovat scénáře budoucích rizik: rozsah, omezení, indikátory.

Registrační pokyny: Závaznou registraci lze provézt zde:

https://docs.google.com/forms/d/1BMdrL6gdpI9e6ILcIYXbAKFRJ-YzOb9iukBw2Ov44b0/viewform

do 17. 1. 2014 či do vyčerpání kapacity míst v sále. Účast na semináři je díky podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky zdarma. V rámci dne bude pro účastníky k dispozici káva, čaj a malé občerstvení. V případě problémů s registračním formulářem nás kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

David Korowicz je systémový analytik, vystudoval fyziku na Trinity College, University of London a Tyndall National Institute.  Zaměřuje se na environmentální limity a jejich vliv na komplexní socio-ekonomické systémy, na důsledky finančních šoků, na šoky způsobené pandemiemi a na širší osobní a společenské důsledky současných rychlých změn.  Je členem výkonné rady neziskové organizace Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti a nezávislým konzultantem v oblasti managementu rizik.  Webová stránka: www.davidkorowicz.com

Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti vznikla v Dublinu v roce 1998 s cílem prozkoumat ekonomické, kulturní a environmentální aspekty udržitelnosti a dát svá zjištění k dispozici co nejširšímu okruhu lidí.  K tématům jejích výzkumů patří růst a limity růstu, systémy regulace emisí skleníkových plynů, potravinová bezpečnost, důsledky ropného zlomu a praktické možnosti ekonomické lokalizace. Webová stránka: www.feasta.org

Stahnout létak zde.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf