Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Devět nových vydání akademického časopisu Envigogika podpořeno z projektu MOSUR

V rámci projektu MOSUR bylo v uplynulých dvou letech publikováno celkem devět zvláštních vydání odborného recenzovaného časopisu Envigogika v českém a anglickém jazyce. Časopis Envigogika vydává Centrum pro otázky životního prostředí  a zaměřuje se na původní vědecké práce a další informativní články z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

První číslo v anglickém jazyce  vyšlo v roce 2013, dvě další vydání následovala v roce 2014. První vydání bylo zaměřeno především na konkrétní kontext České republiky a to nejen na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, ale také širší kulturní kontext a politické podmínky nezbytné k dosažení transformaci k udržitelnosti.

Druhé  anglické vydání bylo publikováno v prosinci 2013. Toto vydání bylo rozsáhlejší, pokud jde o obsah a jeho články byly zaměřené na témata, jako jsou vzdělávací programy “earth education”, zřízení Local Exchange Trading System (lokální směnný systém) v České republice, australské a slovinské perspektivy vzdělávání pro udržitelný rozvoj, a recenze knihy o environmentálních územních limitech těžby uhlí, které jsou v ohrožení v severozápadních Čechách.

Třetí vydání v angličtině bylo zveřejněno v květnu 2014, a obsahovalo články o překážkách týkajících se ekologického chování spotřebitelů, změny odehrávající se v osnově vyššího vzdělávání, jak se příroda odráží v sociálním diskurzu a estetické interpretaci, a kulturních stopách zanechaných bývalými obyvateli na krajinu v Krušných horách v České republice.

Redakce časopisu – zejména jeho odpovědná redaktorka Jana Dlouhá – navíc velmi usilovně pracovala na vydávání obvyklých čísel v češtině. Celkem bylo z projektu MOSUR podpořeno šest českých čísel.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf