Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Semináře k evaluaci trvalé udržitelnosti v ČR

koCílem setkání k hodnocení udržitelnosti v ČR bylo propojit síť zájemců o nové přístupy v hodnocení trvalé udržitelnosti v ekonomických souvislostech a to jak z akademické, tak neziskové, státní i soukromé sféry. První seminář se konal v lednu 2013 v příjemném prostředí ekocentra Sluňákov u Olomouce a zúčastnilo se jej přes 40 zájemců. Jeho hostem byl Saamah Abdallah, analytik londýnského think tanku New Economics Foudation (NEF). Druhý seminář je plánován na konec ledna 2014 v konferenčním sálu Nadace Partnerství v Brně. Zahraničním hostem bude David Korowicz, člen irského think tanku Feasta (The Foundation for the Economics of Sustainability).

Seminář 2013: Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

Dopolední blok semináře byl věnován přednášce a diskusi na téma, zda je reálné v západních ekonomikách docílit ekonomiky, která by nebyla závislá na růstu HDP. Odpolední blok pak tématu indikátorů, které mohou nahradit HDP a diskuzi nad jejich výhodami a slabinami. S hostem semináře Saamahem Abdallahem vznikl následně rozhovor s názvem „Věřím v hodnotu utopie“, který byl publikován v magazínu Sedmá generace a je dostupný na webových stránkách: http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/verim-v-hodnotu-utopie

Další informace:

New Economics Foundation, nezávislý think tank založený v r. 1986 se sídlem v Londýně, se dlouhodobě zaměřuje na alternativy v oblasti ekonomické teorie a praxe. K jeho výstupům patří lokální ekonomické projekty (časové banky či projekt na podporu místních obchodů), tvorba a propagace indikátorů (např. lokální multiplikátor či index šťastné planety) a snahy o vytváření nových ekonomických modelů a vizí, které usilují o hledání alternativ k ekonomickému systému, založenému na trvalém růstu produkce.  Odkaz: http://www.neweconomics.org/

Saamah Abdallah pracuje v NEF od roku 2006.  Zabývá se otázkami kolem ekonomického růstu a jeho udržitelných alternativ a indikátory trvalé udržitelnosti a společenského pokroku. Podílel se na tvorbě indikátoru Happy Planet Index - index šťastné planety, dále na regionálních indexech udržitelného ekonomického blahobytu a na alternativách HDP na úrovni národního hospodářství. Patří k týmu, který zpracoval publikaci NEF  The Great Transition, která navrhuje konkrétní kroky k přechodu na nerůstovou ekonomiku. Odkaz: http://www.neweconomics.org/publications/entry/the-great-transition

Seminář 2014: Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizikIMG 1187

Dopolední blok semináře byl věnován přednášce Davida Korowicze a diskusi na téma vývoje komplexních společností z pohledu systémové teorie - Závislost naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře - a přírodě. Odpolední blok se pak zabýval otázkami, zda je možné změnit současný směr vývoje, jaké jsou šance na udržitelný nerůst, hrozbou možného kolapsu a také tím, jak mapovat scénáře budoucích rizik (rozsah, omezení, indikátory). Seminář se uskutečnil v sále Nadace Partnerství ve středu 29. 1. 2014 v Brně.foto korowicz 
Další informace:
David Korowicz je systémový analytik, vystudoval fyziku na Trinity College, University of London a Tyndall National Institute.  Zaměřuje se na environmentální limity a jejich vliv na komplexní socio-ekonomické systémy, na důsledky finančních šoků, na šoky způsobené pandemiemi a na širší osobní a společenské důsledky současných rychlých změn.  Je členem výkonné rady neziskové organizace Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti a nezávislým konzultantem v oblasti managementu rizik.  Webová stránka: www.davidkorowicz.com
Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti vznikla v Dublinu v roce 1998 s cílem prozkoumat ekonomické, kulturní a environmentální aspekty udržitelnosti a dát svá zjištění k dispozici co nejširšímu okruhu lidí.  K tématům jejích výzkumů patří růst a limity růstu, systémy regulace emisí skleníkových plynů, potravinová bezpečnost, důsledky ropného zlomu a praktické možnosti ekonomické lokalizace. Webová stránka: www.feasta.orgDSCF0812

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf