Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Účast na tematických konferencích a workshopech (MUNI)

V rámci projektu se uskutečnily čtyři výjezdy pedagogických pracovníků a doktorských studentů Masarykovy univerzity na konference a workshopy tematicky zaměřené na ekologickou ekonomii a politickou ekologii. Přínosem zahraničních výjezdů je prohloubení odborného zázemí v oblasti ekologické ekonomie a politické ekologie, napojení na další sítě zabývající se ekologickou ekonomií v Evropě včetně navázání nových osobních kontaktů s výzkumníky ze Španělska, Rakouska, Velké Británie, Polska a dalších zemí. Došlo také k rozšíření a definování programu dlouhodobé spolupráce v oblasti výměn studentů i pedagogických pracovníků mezi Universitat Autonóma de Barcelona a Katedrou environmentálních studií MU.

Více informací:

V roce 2011 se uskutečnil výjezd RNDr. Nadi Johanisové, Ph.D. z Katedry environmentálních studií MU na mezioborový mezinárodní workshop zaměřený na nový koncept ekonomické lokalizace pořádaný výzkumným centrem Ecological Economics and Integrated Assesment Unit ICTA na Autonomní univerzitě v Barceloně. Související náplní cesty bylo i setkání s mezinárodně uznávaným ekologickým ekonomem prof. Joan Martinezem-Alierem a dohoda na dlouhodobé spolupráci mezi zmíněnými pracovišti.

Druhým výjezdem byla účast na 3. mezinárodní konferenci o nerůstu (degrowth) v Benátkách v roce 2012 (Univeristet di Venezia, 3rd International Conference on Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equit) zaměřené například na organizaci nerůstové sítě, na finanční krizi a lokální měny, a na politicko-ekonomické aspekty přechodu na tzv. nerůstovou ekonomiku. Došlo také na spolupráci na tvorbě a zapojení se do sítě akademických pracovníků ve sféře „degrowth“, kteří se na různých univerzitách ve světě, zejména v Evropě, podílejí na výzkumu v této oblasti.

Třetím výjezdem v červnu 2013 byla účast Evy Fraňkové, Ph.D. na 10. mezinárodní konferenci Evropské asociace ekologické ekonomie (10th International Conference of the European Society for Ecological Economics) pod názvem ESEE 2013: Ecological Economics and Institutional Dynamics; čtvrtou a poslední zahraniční cestou pak účast na intenzivním workshopu politické ekologie Research Design and methods in Political Ecology, pořádaném pracovištěm pro ekologickou ekonomii ICTA univerzity Universitat Autonóma de Barcelona.

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf