Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Interaktivní semináře se studenty: Local Economic Alternatives and Systems

Dan KeechV rámci rozvíjení dlouhodobé spolupráce s Local Food Links (Bridport, West Dorset, Velká Británi) proběhl na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v podzimním semestru 2011, 2012 a 2013 týdenní interaktivní seminář pod vedením zahraničních odborníků Tima Crabtree a Daniela Keeche.  Tématem kurzů bylo sociální podnikání a implementace ekonomicko-organizačních struktur, které zkracují vzdálenost mezi producenty a spotřebiteli potravin. Semináře proběhly v anglickém jazyce a byly otevřeny všem studentům Masarykovy univerzity.

Více informací o obsahu kurzů:Tim Crabtree

Lektoři kurzu mají bohaté a dlouholeté zkušenosti s iniciativami zaměřenými na lokální potraviny v prostředí Velké Británie a to jak v praktické, tak teoretické rovině. Vykreslení zkušenosti z rozvoje Local Food Links (zaměřené na lokální potraviny) a souvisejících organizací, které se zabývají komunitním financováním či obnovitelnými zdroji energie, posloužily v kurzu jako výchozí bod pro teoretičtější zkoumání problémů spjatých s globální ekonomikou potravin. Tyto problémy zahrnují například vyčerpání zdrojů, znečištění životního prostředí, spekulace s půdou a komoditami, sociální nerovnosti či zdravotní problémy. Kurz dále nabídl přehled praktických mechanismů a struktur, které by mohly být použity při rozvoji lokálních potravinových systémů, které by byly udržitelnější, odolnější vůči vnějším vlivům a spravedlivější.  Na základě kurzu by tedy studenti měli zvládnout porozumět podstatě systémů zaměřených na místní jídlo, stejně jako problémům souvisejících s globálním obchodem s potravinami a zemědělskými komoditami. Dále si osvojit základy systémového myšlení při jeho aplikaci na rozvoj lokální ekonomiky, pochopit důsledky environmentálních limitů pro ekonomický systém a vysvětlit sociální, ekonomické a environmentální výhody aktivit na místní úrovni. Dále také pochopit základní povahu sociální ekonomiky, včetně organizačních struktur, financování, řízení, hodnotového pozadí a role spolupráce a sekundárních, podpůrných struktur.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf