Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Konference o etickém finančnictví …aby peníze dávaly smysl

final logo smallV polovině září proběhla v Brně první konference na téma etického finančnictví v České republice. Akce s podtitulem  …aby peníze dávaly smysl se uskutečnila na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity ve čtvrtek a pátek 12. a 13. září 2013.

Cílem konference bylo nastartovat proces vedoucí ke vzniku finanční instituce, která by umožňovala lidem v České republice nakládat se svými finančními prostředky eticky, společensky a environmentálně udržitelně. Konference přivedla do Česka vybrané představitele etických bank ze zahraničí s jejich inspirací a zkušenostmi. Zároveň se konference zúčastnilo na 70 domácích odborníků a jednotlivců (z akademické, neziskové, státní i soukromé sféry), kterým není lhostejné, jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země.

Zahraničními hosty konference byli například: Ugo Biggeri, prezident italské Banca Etica; Malcolm Hayday, zakladatel a bývalý ředitel britské Charity Bank, dnes ředitel střechové evropské organizace Institute for Social Banking; Oscar Kjellberg, bývalý dlouholetý ředitel švédské bezúročné banky JAK či Hans-Florian Hoyer, představitel německé ekologické a sociální banky GLS Bank.

Více informací a výstupy konference:Aby penize

V České republice roste zájem lidí o možnosti nakládat se svými penězi odpovědně a sociálně i environmentálně udržitelně. Žádná taková možnost ale v rámci bankovního a investičního sektoru v ČR zatím neexistuje. Etické banky v zahraničí přitom už od 70. let umožňují lidem investovat vlastní peníze v souladu s jejich hodnotami, poskytují dostupné úvěry drobným podnikatelům, neziskovým organizacím i sociálním podnikům a podporují rozvoj v místě, kde působí. Německá GLS, švédská JAK Medlemsbank, britská Charity Bank či italská Banca Etica tak dnes mají desítky tisíc členů a klientů a investují např. do projektů spojených s ekologickým zemědělstvím, vzděláváním, či sociálním bydlením.  Studie Global Alliance for Banking on Values navíc ukázala, že banky podnikající eticky byly v dlouhodobém srovnání ekonomicky úspěšnější, než mnohé konvenční banky.  

Rozdíl nezi komerčními a etickými bankami popsal například Malcolm Hayday: ”Etické banky nemaximalizují svůj zisk; férový zisk je pro ně jen vedlejším výsledkem. Neangažují se ve spekulativních financích a za účelem přepůjčování si nepůjčují na peněžním trhu. Úvěrují pouze pomocí peněž střadatelů. Jsou často spoluvlastněné střadateli a mohou mít právní formu družstva. Úhelnými kameny etického bankovnictví jsou otevřenost a podpora komunitního rozměru života. Jako klient etické banky víte, komu jsou vaše peníze půjčovány a jak jsou použity. Často máte rovněž příležitost se přímo s financovanými organizacemi potkat, především jsou-li z vašeho okolí, poznat, jaký přinášejí prospěch a navázat s nimi další vztah.”

Aby penize2Ze závěrů konference vyplynulo, že v dohledné době vstup zahraniční etické banky na český trh nelze očekávat. V České republice však můžeme navázat na bohatou historii úvěrních družstev - záložen a kampeliček - které vznikaly v předválečném Československu z iniciativy místních komunit, financovaly místní projekty a často fungovaly na převážně dobrovolnické bázi.  V současné době může takováto lokální etická finanční instituce fungovat také, ovšem bez oficiální licence a tedy i bez možnosti státního pojištění vkladů. Jelikož je v současné době kvůli vysokým kapitálovým a administrativním požadavkům České národní banky prakticky nemožné založit zcela novou banku či družstevní záložnu, jeví se tato cesta jako nejschůdnější a po konferenci bude dále rozvíjena (zároveň s paralelní snahou založení internetové platformy, která by umožnila fungování vzájemného elektronického úvěrního systému).

Odkazy:

Videozáznam konference: http://www.youtube.com/channel/UCAl2zipXHXbmBqPIkShSeow

Rozhovor s Ugo Biggerim pro Sedmou generaci: http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/prilis-spolehame-na-banky

Rozhovor s Malcolmem Haydayem pro blog Osobní a společenská svoboda:

http://mahakala.webgarden.cz/rubriky/alternativni-hospodarska/charity-bank-jsme-zakladali-jako

Rozhovor s Hansem-Florianem Hoyerem a pořad o etickém finančnictví na rádiu Slobodný visielač:

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-11-14_17-00_v-prvej-linii-eticke-banky.mp3

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf