Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Webová burza výzkumných témat pro bakalářské či magisterské práce

Portál Vědavakci.cz je webovou burzou výzkumných témat, která vytváří společný prostor pro sdílení nabídek prakticky zaměřených aplikovaných výzkumů a poptávek po nich. V rámci propagace portálu byla realizována řada dílčích aktivit. Proběhlo více než 30 individuálních návštěv na vysokých školách po celé České republice (např. Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem). Vybrané vysoké školy byly rovněž osloveny prostřednictvím emailu, přičemž vybraní prorektoři a proděkani relevantních fakult byli osloveni emailem přímo. Portál byl rovněž představen prostřednictvím posterové prezentace na Zoologických dnech Brno 2013. Abstrakt byl uveřejněn ve sborníku abstraktů z této konference (http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2013.pdf).

Vedle vysokých škol byly rovněž osloveny neziskové organizace. Bylo osloveno více než 900 neziskových organizací prostřednictvím informačních kanálů Zeleného kruhu, ale i prostřednictvím informačních kanálů našich partnerů.Možnosti portálu Vědavakci.cz byly rovněž představeny v průběhu Valné hromady České rady dětí a mládeže (http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2013040003).

S webovou burzou se měla možnost seznámit i široká veřejnost, a sice v rámci tématického večera spojeného s výstavou Kartografie naděje: Příběhy sociální změny, která proběhla v DOX – Centru současného umění (http://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/vyzkum-uzitecny-vyzkum-nebezpecny).

V rámci portálu Věda v akci proběhla rovněž výzva na podporu studentských výzkumů, které vznikly ve spolupráci s neziskovou organizací. Bylo podpořeno celkem 5 studentských prací:

  • *Motivace v dobrovolnickém cestovním ruchu formou WWOOF (WWOOF.cz)
  • *Popis a vlastní zhodnocení vývoje a transparentnosti obchodu se zbraněmi v rámci ČR, a srovnáním situace s dalšími státy EU (Nesehnutí)
  • *Vlivy působící na školní úspěšnost romských dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení (Darjav)
  • *Ekonomická analýza občanského sdružení YMCA v ČR (YMCA ČR)
  • *Legislativní analýza pro Zelený kruh (Zelený kruh)

Web portálu: http://vedavakci.cz

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf