Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Semináře JČU v rámci tuzemských kurzů výměny informací

V rámci kurzu výměny informací proběhl seminář 4.1.2012, který rozšiřuje výuku předmětu Seminář z letní praxe z aplikované ekologie I-IV.

Seminář měl charakter workshopu, kdy se studenti rozdělili do čtyř skupin podle tematického zaměření svých letních praxí. Tak vznikly skupiny: 1) soukromý sektor, 2) státní sektor, 3) biomonitoring na Šumavě a 4) záchranné stanice živočichů. Cílem byla diskuze o výhodách a nevýhodách různých typů pracovního zaměření, včetně rozdílů v pracovní době, míře zodpovědnosti a platových podmínek na různých pracovištích, kde studenti vykonali svoji letní praxi. Tento seminář měl charakter workshopu, kde důležitou součástí byly postery jednotlivých skupin.

Zúčastnilo se celkem 11 studentek. Dále jsou výsledkem 4 postery vyhotovené pro diskuzi o letních praxích, kterou studenti vykonali v létě 2011.

Další diskusní seminář proběhl 4.4.2012  o uplatnění absolventů přírodních věd v oblasti životního prostředí. Seminář vedla Katarzyna Slodczyk, která pracuje v projektu EcoJobs – CEE. Obsah semináře byl členěn do tří základních částí. Prvním bodem programu bylo vymezení termínu zelená pracovní místa (ve světě se užívá název green jobs), popis vývoje počtu zelených míst ve světě a předpokládané tendence do budoucna. Dále byly představeny potenciální rizika uplatnění absolventů přírodovědných oborů a možnosti, jak jim předcházet. V druhé části představila Katarzyna Slodczyk portál EcoJobs a jeho využití pro absolventy při hledání zelených pracovních míst. Tento portál má nejen význam pro zprostředkování seznamu absolventů a volných pracovních míst, ale je též platformou pro diskuzi zkušeností a sdílení informací o zaměstnání v oblasti životního prostředí. Ve třetí části byla diskuze na téma uplatnění absolventů v praxi a nové možnosti, jak hledat či vytvářet vlastní zaměstnání v oboru. Tento seminář byl primárně určen pro studenty předmětu Letní praxe z aplikované ekologie, akce byla však otevřena i pro ostatní studenty a vyučující Přírodovědecké fakulty, JU v Českých Budějovicích. Celkem se zúčastnilo 13 studentů a 23 studentek .

V průběhu letních měsíců 2012 a 2013 probíhali další odborné praxe studentů v délce 1-3 týdny, pro které byl uspořádán seminář z letní praxe z aplikované ekologie I-IV. Dne 12.12. 2012 proběhl seminář, který měl charakter workshopu, kdy se studenti rozdělili do čtyř skupin podle tématického zaměření svých letních praxí. Dne 9.1.2013 pak proběhla diskuse s absolventy PřF oboru Péče o životní prostředí, kde si navzájem předaly zkušenosti dobré praxe. Cílem byla diskuze o výhodách a nevýhodách různých typů pracovního zaměření, včetně rozdílů v pracovní době, míře zodpovědnosti a platových podmínek na různých pracovištích.

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf