Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Stáž na University of Edinburgh

Cincera SkotskoDr Jan Činčera z Technické univerzity Liberec absoloval měsiční stáž na University of Edinburgh v rámci MOSURu. Hlavním cílem bylo seznámení s magisterským oborem Outdoor Environmental and Sustainability Education. V rámci pobytu proběhlo několik schůzek s pracovníky centra, tj. s dr. Simonem Beames a dr. Robbie Nicol.

Součástí byla také účast na dvou kurzech, které v té době probíhaly, tj. kurzu outdoorových dovedností a kurzu pojmově zakotveného učení (concept-based learning). Oba kurzy probíhaly v outdoorovém centru univerzity v Kingussie (NP Cairngorm). V rámci kurzu outdoorových dovedností se studenti učili zejména orientaci v krajině, práci s buzolou a mapou. Studenti se také seznámili se systémem certifikace outdoorových průvodců ve Velké Británii.

V kurzu pojmově zakotveného učení studenti diskutovali složky výukového programu. V závěru pak v týmech krátký program připravili a realizovali.

Druhou částí stáže bylo mapování center environmentální výchovy a interpretace ve Velké Británii. Zúčastnil jsem se víkendového programu střediska NEST určeného pro pedagogické pracovníky, ve kterém centrum prezentovalo některé aktivity výchovy o Zemi. Diskutovali jsme aktuální problémy financování EV ve Velké Británii.

Druhým navštíveným centrem bylo Bishop Wood Center, které je jedním z největších center EV ve Velké Británii. Zde jsem mohl vidět program EarthCaretakers. Diskutovali jsme dále situaci v oblasti výchovy o Zemi.

Třetím centrem bylo městské centrum The Water of Leith Conservation Project. Kromě situace centra mě zaujala zejména velmi dobře zpracovaná interpretativní výstava o řece Leith.

Posledním centrem pak bylo Field study center Kindrogan, kde jsem mohl vidět část pobytového programu badatelsky orientované výuky.

Součástí stáže byla také diskuse o evaluační praxi v České republice a ve Velké Británii (diskuse s organizací Evaluation Support Scotland, Edinburgh).

Celkově tuto stáž vysoce oceňuji. Seznámení s oborem environmentální výchovy bylo důležitou inspirací pro plánování vysokoškolské výuky EVVO u nás. Zkušenosti z center environmentální výchovy pak bylo důležité pro lepší pochopení metodiky tematické interpretace, badatelsky orientované výuky i výchovy o Zemi, tedy přístupů s velkým potenciálem využití v České republice.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf