Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Stáž na University of Helsinki

Dr Jan Činčera z Technické univerzity Liberec absoloval 14-denní stáž na University of Helsinki v rámci  MOSURu. Hlavním cílem stáže bylo seznámit se s týmem na University of Helsinki, zabývající se vysokoškolskou pedagogikou (Centre for Research and Development of Higher Education (YTY), Faculty of Behavioural Sciences, ředitelkou ústavu je prof. Sari Lindblom-Ylänne). V průběhu pobytu na univerzitě proběhlo několik konzultací s pracovním týmem.

První diskutované téma se týkalo hodnocení procesu učení v rámci vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. V rámci zajišťované vysokoškolské výuky je používán sofistikovaný systém hodnocení, který rozkládá bodové hodnocení na kvalitu výstupu i procesu. V rámci procesu studenti hodnotí například kvalitu týmové práce. Důležitou součástí hodnocení je také hloubka průběžné studentské reflexe (přehodnocování původního konceptu, průběžně zaznamenávané studenty do jejich deníků). Lze říct, že pro Centrum hraje výzkum problematiky kognitivní disonance (střetu mezi původními a novými koncepty) ve výuce podstatnou roli a věnuje se jí i řada výzkumných prací týmu.

Dále byl diskutován problém skupinové dynamiky ve skupině vysokoškolských studentů. V rámci výuky jsou v Helsinkách upřednostňovány metody řízeného dělení studentů se snahou o vytvoření vyrovnaných skupin.

Druhou částí stáže byla návštěva University of Eastern Finland v Savonlinna, která hostovala mezinárodní konferenci zaměřenou na aktuální trendy v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (pořadatelem byla síť BBCC). V průběhu proběhla řada setkání a výměna zkušeností.

Třetí část stáže byla věnována mapování helsinských center environmentální výchovy a interpretace. Navštívil jsem městské centrum environmentální výchovy Environmental School Polku (Helsinki), „lesní školu“ na helsinském ostrově Harakka, zoologickou zahradu v Helsinkách a neorganizovaně také open air muzeum (skanzen) v Helsinkách. Mezi zajímavé zjištění patřil například systém financování EV (zpravidla z peněz vybraných za poplatky za odpady), systém lesních škol ve Finsku (zhruba čtyřicet center), nabídka zoopedagogických programů (věnovaných například ohrožení druhů, pytláctví), či pojetí programu environmentální výchovy v lesní škole na Harakka.

Přínosem stáže bylo zejména upevnění kontaktů v síti BBCC a hlubší porozumění problému kognitivní disonance při práci se studenty.

 

 

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf