Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Exkurze Krajina euroregionů

Na začátku podzimního semestru 2013 (30.9 – 5.10) proběhl kurz Krajina euroregionů (KBE/018) v oblasti Rychlebských hor, Žulovské pahorkatiny, polského Klodska a Stolových hor. Cílem kurzu je uvědomit si různé vlivy (přírodní, kulturní, historické, ekonomické), které působí na krajinu a vnímat je ve vzájemných souvislostech.

Důležité je také naučit se vnímat českou krajinu ve středoevropském kontextu; poznat regionální specifika a srovnat příhraniční krajiny v daném regionu. Na rozdíl od předchozích let, kdy byl kurz zaměřen více na českou část euroregionu, chtěli jsme letos, aby obě příhraniční oblasti byly zastoupeny stejnou měrou. Proto jsme strávili stejnou část exkurze (tři dny) v Čechách i v Polsku s celkovou dobou trvání kurzu šest dní. Z přírodních vlivů na krajinu bylo možné demonstrovat modelování reliéfu kontinentálním ledovcem v oblasti Žulovské pahorkatiny až po pískovcové věže Stolových hor. Exkurze zahrnovaly část pojednávající o klimatu, vegetaci či fauně dané oblasti. Vliv lidské činnosti jsme si ukázali na případu lomů, zvyšujících geodiverzitu krajiny. Pozadu nezůstala též kulturní stránka, kdy jsme navštívili řadu sakrálních památek (např. Neratov, kostel na Boží hoře), umělecké předměty v krajině, jejichž autorem je Rychlebská excentrická záležitost (např. židle na Lánském vrchu). Lázně Jeseník a obnovené prameny byly dokladem věhlasu tohoto kraje v devatenáctém století. Zajímavou částí byla návštěva centra hnutí Brontosaurus, které má na Jesenicku řadu projektů zaměřených na obnovu krajiny, mimo jiné i v místech zaniklých obcí po odsunu německého obyvatelstva. Výklad místního historika pana Macháčka nám pak pomohl zarámovat vývoj zdejší oblasti do historických souvislostí.

V roce 2012 jsme (studenti JČU) navštívili Euroregion Pomoraví-Weinviertel. Z této oblasti jsme se zaměřili na oblast Lednicka a Mikulovska a přilehlého rakouského příhraničí. První den jsme navštívili Pfaffenshlag (oblast staroslovanského osídlení), po té jsme absolvovali exkurzi do Přírodní památky Betlém u nádrže Nové Mlýny a v závěru dne jsme si prohlédli park v Lednici s výkladem Ing. Daniely Vítovské. Druhý den jsme absolvovali exkurzi po Lednicko-Valtickém areálu pod vedením Dr. Markéty Flekalové. Cesta začínala v Lednici a směřovala na Pohansko, kde jsme obdivovali nejen známé naleziště staroslovanského osídlení, ale měli jsme zde i odborný výklad a ukázky bojové techniky v nedalekém vojenském bunkru „řopíku“. Třetí den naše exkurze zamířila do okolí Mikulova, kde jsme šli směrem na Svatý kopeček s výhledem na nedaleký lom. V odpolední části jsme viděli místní geologickou sbírku a zdolali Stolovou horu s výhledem do kraje. Poslední den exkurze jsme shlédli Muzeum železné opony a nedalekou kolonádu na Reistně. Na rakouské straně jsme pokračovali na hrad Falkenstein a historické poutní místo Maria Dreichen. Ke všem navštíveným místům měli studenti připravené eseje, kdy seznámili ostatní studenty s problematikou formou krátkého výkladu.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf