Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Zahraniční stáže pedagogů v Lüneburgu

KroufekTým tvořený Janem Činčerou (Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno) a Romanem Kroufkem (UJEP) navštívil ve dnech 7. – 18. 10. 2013 v rámci projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 – „Mezioborová síť spolupráce pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje“ Leuphana University v Lüneburgu.

Cílem stáže bylo zejména seznámit se s pracovníky univerzity z center INFU (Institute for environmental communication) a INFIS (Institute for integrative studies), v rámci možností pak navštívit místní centra environmentálního vzdělávání, výchovy a interpretace.

V rámci seznámení s INFU proběhlo několik schůzek a vzájemných prezentací. Dr. Insa Otte, která našemu týmu poskytla řadu důležitých kontaktů a byla pro něj velkou pomocí, nás provedla univerzitním kampusem. Přestože Leuphana University patří spíše mezi menší univerzity (cca 10 000 studentů), je mezi studenty oblíbená a zájem o ní stále roste. Univerzita je také patrně jedinou obdobnou institucí v Evropě, jejíž fakulta se celá zaměřuje na problematiku udržitelného rozvoje.

Prof. Andreas Möller je novým ředitelem INFU. Diskutovali jsme zejména o využití nových médií pro environmentální interpretaci a o významu společensko-vědního vzdělávání v současné globalizované ekonomice.

Dr. Horst Rode je na INFU respektován jako hlavní odborník na metodologii výzkumu. Seznámil nás se svým projektem na vývoj nástroje pro měření hladiny kompetencí pro udržitelný rozvoj. V následné diskusi jsme probírali přínosy i metodologické problémy takového nástroje. Diskutovali jsme také širší problémy související s vývojem nových nástrojů pro měření různých proměnných relevantních pro VUR, zejména otázku interní reliability a vhodnost NEP pro výzkum environmentálních postojů.

Dr. Maik Adomssent nás poskytl cenné informace o fungování univerzity a jednotlivých výzkumných týmů. Diskutovali jsme také o problematice indikátorů pro udržitelné školy a na příkladě programu Ekoškola také problémy s jejich interpretací jednotlivými školami.

Součástí našeho pobytu na INFU byla také prezentace výzkumných témat obou stážistů a navazující diskuse. V prezentaci jsme se zaměřili na výzkum environmentálních kompetencí studentů učitelství, žákovských prekonceptů, evaluace programů environmentální výchovy a vymezení cílů EVVO v České republice.

V rámci setkání s INFIS nám prof. Ute Stoltenberg prezentovala pojetí prvního semestru studentů všech bakalářských oborů fakulty, zaměřeného na odpovědnost ve vědě. V rámci modulu studenti absolvují vstupní teoretický blok, v týmech zpracovávají vlastní terénní výzkum, který následně prezentují ostatním týmům. Diskutovali jsme podobnosti a rozdíly mezi tímto modulem a kurzem Applied Environmental Education  & Communication, probíhajícím na Wageningen University (Nizozemí).

Dipl. Thorsten Kosler prezentoval výsledky svého evaluačního výzkumu třídenního tréninkového programu pro učitelky v mateřských školách. Výzkum překvapoval velkým objemem dat a celkově pozitivními výsledky. V diskusi jsme probírali i metodologické slabiny výzkumu (posttest design test).

S dr. Susanne Offen jsme dále probírali výzkumy environmentálních kompetencí studentů učitelství.

Součástí našeho setkání na INFIS byla i krátká prezentace obou stážistů.

Posledním zaměstnancem Leuphana University, se kterým jsme se setkali, byl prof. Kai Niebert z oddělení didaktiky přírodních věd. Prof Niebert nám poskytl svůj čerstvě publikovaný výzkum žákovských prekonceptů příčin klimatických změn a strategií k jejich konfrontaci s vědeckým konceptem. Zajímavou stránkou výzkumu bylo jeho zakotvení na průniku konstruktivismu, didaktiky přírodních věd a lingvistiky (kódování využívalo princip metafor). V následné diskusi jsme se kromě tohoto tématu dostali i k dalším metodologickým otázkám. Prof. Niebert silně upřednostňuje kvalitativní metodologii, která je podle jeho názoru vhodná jak pro výzkum kompetencí VUR, tak i pro jiné oblasti (např. evaluaci interpretativních programů). Součástí diskuse bylo i ujasňování systému fungování univerzit v Německu. Ve srovnání s Českou republikou vynikne zejména větší důraz na publikační činnost, která je předpokladem pro získání pozice profesora na některé (nikoliv ale studované) univerzitě. Profesor si pak vybírá vlastní tým a je odpovědný za jeho výsledky. Systém v důsledku vede k nižší míře jistoty zaměstnanců univerzity (s odchodem profesora do důchodu, což v současné době probíhá v INFU i INFIS) se stávající týmy rozpadají a jsou nahrazeny novými), na druhé straně k vyššímu tlaku na výzkum a publikace.

Poslední rovina stáže mapovala místní centra EVVO. V jejím rámci proběhla exkurze do sdružení Kon-tiki v Lüneburgu, nabízejícího evaluace a zpracování programů environmentální interpretace. S dr. Lars Wohlerem jsme diskutovali zejména o stavu výchovy o Zemi v Německu a v České republice a o zájmu německých center o evaluaci svých programů. Zajímavým zjištěním bylo, že obě oblasti jsou v současné době vnímány jako problematické: programy výchovy o Zemi nejsou kvůli finančním nárokům realizovány a zájem o evaluace programů začínají německá centra projevovat teprve v poslední době. Sdružení Kon-tiki se dále zabývá konzultacemi v oblasti environmentální interpretace. Probírali jsme možnosti spolupráce na implementaci metodiky interpretativního designu mezi centrem a případným českým partnerem.

Díky šťastné shodě okolností jsme se mohli dále setkat s prof. Steve van Matre, ředitelem The Institute of Earth Education, se kterým jsme probrali stav výchovy o Zemi v České republice a ve světě. Prof. van Matre nás informoval o nových programech výchovy o Zemi, které jsou v současnosti v ověřovací fázi.

V rámci stáže jsme dále navštívili dvě interpretativní výstavy v Lüneburgu. První bylo muzeum soli (Deutsche Saltzmuseum), které prezentovalo problematiku soli v lidském organizmu, těžby soli a jejího využití v průmyslu. I přes některé zdařilejší části jsme toto muzeum hodnotili jako poměrně tradiční, s málo využitým interpretačním potenciálem.

Zdařilejší byla výstava o problémech s využíváním vody ve vodárenské věži (Wasserturm), na které se podílela i Dr. Insa Otte. Z výstavy bylo zjevné využití tematického přístupu k interpretaci.

Celkově považujeme za stáž za důležitou inspiraci pro naši další akademickou dráhu. Neocenitelná byla zejména možnost osobního setkání s potenciálními partnery pro výzkum či odborné projekty.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf