Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

KA 4 - Komunikační a interaktivní platforma

Konference a semináře prezentující poznatky ze stáží a zkušenosti s regionálními formami spolupráce se subjekty z praxe.

Mezinárodní konference
- konference The Global Ecological Integrity Group (oborová platforma Globální problémy)

 • - Mezinárodní seminář Příklady uplatňování politiky udržitelného rozvoje na evropských univerzitách
 • - Mezinárodní workshop Rozvoj regionální spolupráce a policy development v oblasti udržitelného rozvoje
 • - Pracovní seminář a konference Ekosystémové služby: indikátory pro využití ve veřejné politice

Národní konference

 • - Interaktivní semináře Otevřený prostor,
 • - Konference Peněžní alternativy dnes, cesty k praktické realizaci etické finanční
 • - Setkání pro vytvoření evropské sítě pro evaluaci trvalé udržitelnosti v ČR, hodnocení komplexních mezihrančních environmentálních dopadů aktivit větších projektů
 • - Seminář na téma Společenská odpovědnost - odpovědné chování ve spolupráci podnikatelského a akademického sektoru
 • - Kulatý stůl na téma očekávání přínosů spolupráce mezi akademickým a podnikatelským sektorem1x během projektu,
 • - Konference o udržitelném rozvoji a životním prostředí v biosférických rezervacích v letech 2011, 2012, 2013; .
 • - Konference Udržitelná energie a krajina 2011 a 2012, téma: Změna klimatu, ekologické stavby, obnovitelné zdroje energie v krajině

Související publikační a komunikační prostředí průběhu projektu

 • - Publikační edice APEL -
 • - Rozvoj elektronické platformy (Enviwiki),
 • - Tvorba digitálního portfolia pro aktivní sdílení důležitých materiálů v rámci sítě partnerů
 • - Zpravodaj oborové platformy Zeleného kruhu
 • - Správa diskusní e-mailové konference oborové platformy Zeleného kruhu:
 • - Webová burza výzkumných témat pro studenty:
 • - Provoz společného odborného recenzovaného periodika (Envigogika
 • - Rozšíření webu VCSE
 • - Webové stránky Zeleného kruhu: aktualizace sekce legislativy.

Novinky

Založení RCE Česko

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Toto RCE je přímým pokračováním projektu MOSUR. O RCE Czechia se můžete více dozvědět na jeho webových stránkách.

Článek o našem projektu MOSUR vyšel v časopisu I-Forum

V časopisu Univerzity Karlovy I-Forum vyšel rozhovor s Janou Dlouhou o projektu MOSUR. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách I-Fora

 

Vyjde soubor případových studií regionálního udržitelného rozvoje

Připravujeme soubor případových studií, který představí případy (ne)udržitelného regionálního rozvoje, a to především z hlediska rolí společenských aktérů. Tyto studie budou analyzovány z hlediska procesů sociálního učení probíhajících na místní úrovni; najdou také uplatnění ve vysokoškolské výuce jakožto základ místně zakotveného učení na této úrovni. Postupně budou zařazeny do Envigogiky a vyjdou jako její zvláštní číslo; z hlediska praxe mohou posloužit jako modelový příklad určité společenské situace. Základ souboru případových studií, které vyjdou do konce roku 2014, naleznete zde.

 

Projekt MOSUR úspěšně skončil - aktivity pokračují

Projekt MOSUR oficiálně skončil dne 30. 4. 2014, mnohé z aktivit projektu však pokračují i nadále:

Časopis Envigogika

EnviWiki - webová environmentální encyklopedie

PLATFORMA - nově připravovaná webová stránka o UR na vysokých školách

 

Hledání na webu

Kontakt

Kontakt: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: 220 199 460, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf