Dokument vytvořený českým nevládním sektorem u příležitosti konference Rio+20

V rámci veřejné diskuse se zástupci českých "významných společenských skupin" aktivně zapojili do formulace a prosazování závazků české vlády v souvislosti s letošním Světovým summitem OSN. Výsledkem této diskuse je Výzva českých "významných společenských skupin" české vládě.

Dokument vytvořený českým nevládním sektorem u příležitosti konference Rio+20

NGO IMAGION

  

Harmonogram práce na dokumentu za české Major Groups

Shromažďování příspěvků od české nevládní sféry: místních Agend 21, nezávislých nevládních organizací, vzdělávacích institucí, podniků angažujících se v rozvíjení zelené ekonomiky atd. – 30. 5. 2012. Úpravy české verze – 10.6. 2012.

Představení české verze a diskuse o její podobě: Beseda STUŽ "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu Ria+20" dne 5.6. 2012 v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5.

Překlad do angličtiny – 15.6. 2012

Hotový společný dokument v české verzi předán české delegaci konference Rio+20 – červen 2012.

Představení anglické verze tohoto dokumentu v rámci Světového kongresu ICLEI –14.–17. 6. 2012.

Představení na konferenci Rio+20 (např. zahrnutím do aktivit světových Major Groups) – v rámci programu Rio+20.

 

Postup zpracování dokumentu

Hlavní součástí připravovaného dokumentu jsou příspěvky za významné společenské skupiny v rámci ČR - texty, které jsme obdrželi od vás formou komentářů v rámci veřejné diskuse. Pokud tedy naši snahu o dialog s českou vládou chcete podpořit a podělit se o svou zkušenost i poukázat na své potřeby, připojte se k této výzvě pro české zástupce Major Groups. Příspěvky, které obdržíme do 30.5. 2012, upravíme do jednotné podoby (vzor a případě "formulář" k vyplnění), a roztřídíme do několika kategorií (již došlé příspěvky jsou zapracovány do následujícího dokumentu).

 

Následující komentáře využijte prosím pro připomínkování tohoto dokumentu: