Prezentace z konference Budoucnost, kterou chceme

Follow-up konference najdete zde.

Všem účastníkům, a především přednášejícím, děkujeme a těšíme se na další setkání!

Jednotlivé prezentace a další  materiály, které byly promítány a diskutovány v rámci konference Budoucnost, kterou chceme, jež sekonala 15. 3. 2012 v Národní technické knihovně v Praze Dejvicích.

1. sekce: Obsah a význam Summitu OSN Rio+20

Mikuláš Huba: Zdravice ze Slovenska

Jana Dlouhá: Úvodní slovo (Centrum pro otázky životního prostředí, UK)

Bedřich Moldan: Oficiální zahájení konference (Centrum pro otázky životního prostředí, UK)

Jan Kára: Vývoj od první konference o udržitelném rozvoji v Riu do současnosti (Ministerstvo zahraničí)

Iveta Špaltová: Kroky České republiky v kontextu RIO +20 (Ministerstvo životního prostředí)

 


 

 

2. sekce: Neziskový sektor a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Daniel Vondrouš (Zelený kruh)

Zuzana Drhová: Udržitelný rozvoj a demokratické procesy vládnutí (Agentura pro sociální začleňování)

Jiří Dlouhý: Mezinárodní dění v oblasti VUR (Společnost pro trvale udržitelný život, STUŽ)

Martin Stránský (Centrum evropských sítí pro implementaci Evropské úmluvy o krajině – CENELC.CZ)

moderoval Tomáš Kažmierski

 


 

 

3. sekce Role místních samospráv na cestě k udržitelnému rozvoji

Jana Drápalová (městská část Brno - Nový Lískovec) - prezentace městské části

Yvonna Gaillyová (Ekologický institut Veronica) - Model Hostětín

Antonín Tym (město Litoměřice) - Geotermální projekt města Litoměřice

Viktor Třebický (Timur) Místní udržitelnost v ČR – existuje a jak ji měřit?  

Prezentace

Petr Švec (Národní síť zdravých měst) Zdravá města, obce a regiony ČR. Municipality se snahou o udržitelnost

moderovala Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí)


 

4. sekce: Global Compact a zelená ekonomika jako příležitost pro firmy

Michal Broža, vedoucí kanceláře OSN v Praze Global Compact je iniciativou Organizace spojených národů

Alena Dvořáková (Bussiness Leaders Forum) Představení Bussiness Leaders Fora a jeho projektů

Petra Francová (P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.) Co je sociální podnikání a má u nás šanci?

Kateřina Husová (Vodafone) Iniciativy firmy Vodafone

Petr Holub (Šance pro budovy) Úspory energie jako nezbytná strategie pro udržitelnost.

Karel Doubek (Hotel Adria) Podpora hodnot společenské odpovědnosti jako cesta ke konkurenceschopnosti malé firmy"

moderoval Michal Růžička (CSR fórum)

 

http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/udalosti/konference/60-prezentace-z-konference-budoucnost-kterou-chceme