Projekt ukončen, aktivity sítě pokračují

Projekt Mezioborová síť udržitelného rozvoje byl úspěšně ukončen 30. 4. 2014, aktivity sítě však nadále pokračují.

Tyto původní stránky projektu budou aktualizovány pouze ve výjimečných případech, pro pokračování aktivit je třeba přejít na následující webové stránky:

 

Regionální centrum expertízy Česko - pro další spolupráci subjektů v Česku

COPERNICUS Alliance - pro mezinárodní spolupráci

Mezinárodní projektu UE4SD (běžel v letech 2013-2016)

Webová encyklopedie Enviwiki

Recenzovaný časopis Envigogika

 

Kurz Krajina euroregionů na Jesenicku

Zimní část kurzu Jihočeské unverzity v Českých Budějovicích Krajina euroregionů (KA3 - KBE/018), která proběhla 19. – 23. 2. 2014 navazovala na podzimní kurz a cílem bylo srovnat oblast z hlediska fyzicko-geografických podmínek, turismu a života místních obyvatel mimo hlavní sezónu. Kurz tedy doplňoval a rozvíjel témata z podzimní části, navíc byl kurz doplněn o nová témata.

Jedním tématem byl vývoj a historické změny hranic na Jesenicku. Historik Pavel Macháček nás první den po příjezdu prováděl ve své prezentaci historií Jesenicka s důrazem na výše zmíněné hranice. Tato přednáška měla zásadní význam pro pochopení vývoje tohoto regionu v kontextu historických souvislostí. V novodobé historii sehrály hranice rovněž úlohu při setkávání a výměně samizdatové literatury polského a českého disentu.

Toto téma společně s ukázkou vysídlených obcí nás druhý den doprovázelo na exkurzi od Bílé vody směrem na Borůvkovou horu a dále po hřebenu hranice a dále zpět do Račího údolí. V obci Bílá Voda jsme shlédli klášter, který sloužil v době socialismu jako internační tábor pro řádové sestry. Cestou na Borůvkovou horu jsme navštívili zaniklé obce Jedlovec a Růženec. Na Borůvkové hoře jsme diskutovali o setkávání českého a polského disentu a úloze jeho čelních představitelů, zejména bývalého prezidenta Václava Havla.

Následný den jsme stejně jako v říjnu navštívili centrum Hnutí Brontosaurus, kde nás opět provedl Tomáš Hradil. Cílem bylo dozvědět se o aktivitách Hnutí Brontosaurus v místech zaniklých obcí Hřibová a Zastávka, kde tato nevládní organizace navazuje na tradice sadařství a kultivuje okolní pozemky. Odpolední část exkurze směřovala směrem na Dlouhé stráně, kdy jsme vyjeli lanovkou ze stanice Kouty nad Desnou asi do tří čtvrtin cesty a pěšky směřovali k nádrži.

Sobotní exkurze 22. 2. směřovala z chaty Na návrší směrem na vrchol Kralického Sněžníku. Cestou jsme sledovali měnící se přírodní podmínky ve výškovém gradientu a na zastávce Stříbrnická jsme měli diskuzi o vlivu klimatických podmínek na rozvoj vegetace. Dalšími zastávkami byly ještě vrchol Kralického Sněžníku a chata na polské straně a Klepáč, kde je evropská rozvodnice do tří moří (polsky Trojmorski Wierch).

Poslední den exkurze jsme navštívili klášter Hedeč, který sloužil v době totalitního režimu jako mužský církevní internační tábor. Dnes je zde muzeum internace. Směrem do obce Králíky vede památní alej, kde náš program dospěl ke svému závěru. Na závěr kurzu proběhla i společná diskuze nad souvislostmi, jak člověk ovlivňuje krajinu a naopak.

Oficiální zakončení problematiky Jesenicka proběhlo na workshopu v domě U Beránka 12. 3. 2014 v Českých Budějovicích. V rámci tohoto workshopu proběhly tematické přednášky, některé studentské příspěvky a na úplný závěr bylo promítání fotografií z obou kurzů na Jesenicko. Ze všech kurzů Krajiny Euroregionů, které proběhly v letech 2011až 2014 byla vydána publikace, která pojednává o hlavní náplni kurzu, zvolených tématech a podrobném programu jednotlivých exkurzí. Název publikace je Krajina euroregionů 2011 – 2014, vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN je 978-80-7394-462-9.

News

Inaugural meeting of the RCE Czechia

On 27th April 2017, the Regional Center of Expertise Czechia was officially launched. After more than a year of efforts by the Charles University Environmental Center, the network was successfully accredited by the United Nations University (UNU). In the Czech Republic, RCE Czechia is the first association of this type, joining the network of Regional Centers of Expertise across the world which today comprises more than 150 such RCE associations. In Central and Eastern Europe, this model of cooperation has been applied only minimally – so far only 4 RCEs have been established in Albania, Russia and Serbia. Full minutes from the opening meeting can be downloaded here.

RCE Czechia is direct follow-up of the MOSUR Project. You can read more about RCE Czechia on its web pages.

 

Search

Contact

Contact: Charles University Environment Center, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, tel: +420 220 199 460, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pages of the project OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

esf