Mezinárodní seminář k ustavení RCE (Regionálního centra expertizy)

RCE

Centrum pro otázky životního prostředí Karlovy Univerzity v Praze a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) připravují mezinárodní seminář, který se bude konat 9.-10. února 2012 v Ústí nad Labem. Jeho cílem je přispět k ustavení prvního Regionálního centra expertízy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice a současně prvního takového centra v post-socialistických zemích kromě Ruska.

 

Seminář se připravuje v rámci projektu spolupráce univerzit a dalších subjektů MOSUR, jeho hostitelem je Fakulta životního prostředí UJEP, na přípravě se podílí další univerzity ze sítě MOSUR. K účasti na semináři byli přizváni představitelé světových RCE, kteří představí koncept této regionální spolupráce, způsoby, jak je v praxi organizována, i její dosavadní výsledky. Mezi pozvanými řečníky figuruje např. Prof. Daniella Tilbury z Univerzity of Gloucester, Dr Maik Adomssent z Leuphana University of Luneburg, Dr Clemens Mader z  University of Graz, Jos Eussen z RCE Rhine-Meuse, and Dr Zinaida Fadeeva z United Nations University Institute of Advanced Studies.

 

K účasti na semináři jsou zváni všichni potenciální zájemci o informace o RCE (jak teoretické tak i praktické), a také ti, kdo by se chtěli zapojit do spolupráce tohoto typu. Jazykem semináře je angličtina. Podrobnosti viz předběžný program semináře; prosíme o další šíření informací - můžete použít otevřenou pozvánku.

Registrace je možná online, viz přihlašovací formulář. Pro účastníky jsou k dispozici všeobecné informace o místě konání, možnostech ubytování atd. Další informace a kontakt: Andrew Barton - andrew.barton(at)czp.cuni.cz.