Konference o ekosystémových službách

EcosystemsVe dnech 24. – 27. dubna 2012 proběhlo v Praze mezinárodní odborné setkání Ecosystem Services, Human Values and Global Change. Součástí této akce byla veřejná konference, odborný seminář a školení pro pracovníky státní správy a výzkumných organizací.

Akce byla uspořádána v rámci komunikační a interaktivní platformy projektu Mezioborová síť udržitelného rozvoje (MOSUR), kterou koordinuje Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Na organizaci spolupracovalo Oddělení společenského rozměru globální změny Centra výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), které je jedním z partnerů projektu.

Smyslem konference bylo zvýšit povědomí o ekosystémových službách mezi odborníky a zainteresovanou veřejností, o tom, jak je lidská společnost závislá na přírodním prostředí a o možnostech a metodách vyjádření této závislosti s cílem efektivněji hospodařit s přírodními zdroji.

Na veřejné konferenci v Modré posluchárně Karolina vystoupili 24. dubna přední světoví odborníci v oblasti hodnocení, modelování a správy ekosystémových služeb, reprezentující akademické a výzkumné ústavy, mezinárodní organizace i vládní agentury. Mezi pozvanými řečníky byli Jean-Louis Weber, expert Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), Dolf de Groot z univerzity ve Wageningenu, Matt Walpole z Programu OSN pro životní prostředí (UNEP-WCMC) či Joachim Maes ze Společného výzkumného střediska Evropské komise a další. Publikum tvořilo přes 60 účastníků z českých univerzit, výzkumných ústavů, státní správy i neziskových organizací.

„Pestré mezioborové zastoupení dokládá atraktivitu tématu, jeho význam i aktuálnost. Díky příznivým zpětným ohlasům publika je možné konstatovat, že konference svůj účel splnila,“ zhodnotila akci její hlavní organizátorka Mgr. Jana Frélichová z CzechGlobe.

Na konferenci navázal odborný seminář a dvoudenní školení. Na semináři v Císařském sále Karolina se diskutovalo především o dalších směrech rozvoje a uplatnění konceptu ekosystémových služeb.

„Přítomnost zahraničních hostů byla velmi cenná,“ řekl Dr. David Vačkář, vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny CzechGlobe. „Umožnila podrobně probrat další kroky nezbytné k hlubšímu porozumění přínosů, které ekosystémy poskytují lidské společnosti. Ty zahrnují například rozvoj experimentálních ekosystémových účtů nebo zpřístupňování dat, informací a zkušeností v rámci Partnerství pro ekosystémové služby (Ecosystem Services Partnership), hlavní globální platformy pro výzkum a aplikace ekosystémových služeb.“

Následující dvoudenní školení umožnilo účastníkům podrobněji se seznámit s přístupy představenými na konferenci pro veřejnost. Mezi účastníky byli zástupci státní správy (AOPK ČR a CENIA), vědecko-výzkumné organizace CzechGlobe v Brně, či studenti nového kurzu Ekosystémové služby na UK.

Školení bylo přínosné nejen pro studenty. „Oceňuji tento model výuky, protože jsem se sám dozvěděl o práci kolegů mnohem více, než z časově omezených konferenčních příspěvků,“ konstatoval jeden z přenášejících, Dr. Benjamin Burkhard z Univerzity v Kielu.

Prezentace a program konference jsou k nahlédnutí na webových stránkách projektu MOSUR.

Také si můžete prohlédnout pár snímků z konference.