Zveme vás na konferenci Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech

Čtvrtý ročník mezioborové konference zaměřený na environmentální, sociální a etické souvislosti ekonomického růstu. Konference je určena akademické obci Jihočeské univerzity i zájemcům z řad neziskového sektoru, státní správy, soukromé sféry a široké veřejnosti se bude konat  ve čtvrtek 17. dubna 2014 v Aule Biologického centra Akademie věd ČR, kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Registrace a káva od 9:00, zahájení konference v 10:00

Vstup volný, registrujte se prosím na http://1url.cz/SF8t

Program konference a abstrakty příspěvků: www.ecoology.org

Konferenční příspěvky

Eva Cudlínová, Jan Vávra, Miloslav Lapka: Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu

Ivana Faltová Leitmannová: Práce nejen jako primární výrobní faktor

Marek Loužek: Thomas Malthus a problémy dneška

Naďa Johanisová: Udržitelný nerůst v souvislostech

Jakub Rákosník: Když se hospodářský růst zastavil: Cesty z velké hospodářské krize 30. let

Josef Seják: Hodnocení biotopů a služeb ekosystémů v kontextu s teoriemi ekonomické hodnoty

Josef Šmajs: Ekonomie a etika

Ondřej Vojáček, Jan Macháč: Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém k řešení?

Viktor Vojtko, Anna Draxlerová: Fair trade a ekonomické vzdělávání