Devět nových vydání akademického časopisu Envigogika podpořeno z projektu MOSUR

V rámci projektu MOSUR bylo v uplynulých dvou letech publikováno celkem devět zvláštních vydání odborného recenzovaného časopisu Envigogika v českém a anglickém jazyce. Časopis Envigogika vydává Centrum pro otázky životního prostředí  a zaměřuje se na původní vědecké práce a další informativní články z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

První číslo v anglickém jazyce  vyšlo v roce 2013, dvě další vydání následovala v roce 2014. První vydání bylo zaměřeno především na konkrétní kontext České republiky a to nejen na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, ale také širší kulturní kontext a politické podmínky nezbytné k dosažení transformaci k udržitelnosti.

Druhé  anglické vydání bylo publikováno v prosinci 2013. Toto vydání bylo rozsáhlejší, pokud jde o obsah a jeho články byly zaměřené na témata, jako jsou vzdělávací programy “earth education”, zřízení Local Exchange Trading System (lokální směnný systém) v České republice, australské a slovinské perspektivy vzdělávání pro udržitelný rozvoj, a recenze knihy o environmentálních územních limitech těžby uhlí, které jsou v ohrožení v severozápadních Čechách.

Třetí vydání v angličtině bylo zveřejněno v květnu 2014, a obsahovalo články o překážkách týkajících se ekologického chování spotřebitelů, změny odehrávající se v osnově vyššího vzdělávání, jak se příroda odráží v sociálním diskurzu a estetické interpretaci, a kulturních stopách zanechaných bývalými obyvateli na krajinu v Krušných horách v České republice.

Redakce časopisu – zejména jeho odpovědná redaktorka Jana Dlouhá – navíc velmi usilovně pracovala na vydávání obvyklých čísel v češtině. Celkem bylo z projektu MOSUR podpořeno šest českých čísel.