Semináře k evaluaci trvalé udržitelnosti v ČR

koCílem setkání k hodnocení udržitelnosti v ČR bylo propojit síť zájemců o nové přístupy v hodnocení trvalé udržitelnosti v ekonomických souvislostech a to jak z akademické, tak neziskové, státní i soukromé sféry. První seminář se konal v lednu 2013 v příjemném prostředí ekocentra Sluňákov u Olomouce a zúčastnilo se jej přes 40 zájemců. Jeho hostem byl Saamah Abdallah, analytik londýnského think tanku New Economics Foudation (NEF). Druhý seminář je plánován na konec ledna 2014 v konferenčním sálu Nadace Partnerství v Brně. Zahraničním hostem bude David Korowicz, člen irského think tanku Feasta (The Foundation for the Economics of Sustainability).

Seminář 2013: Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

Dopolední blok semináře byl věnován přednášce a diskusi na téma, zda je reálné v západních ekonomikách docílit ekonomiky, která by nebyla závislá na růstu HDP. Odpolední blok pak tématu indikátorů, které mohou nahradit HDP a diskuzi nad jejich výhodami a slabinami. S hostem semináře Saamahem Abdallahem vznikl následně rozhovor s názvem „Věřím v hodnotu utopie“, který byl publikován v magazínu Sedmá generace a je dostupný na webových stránkách: http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/verim-v-hodnotu-utopie

Další informace:

New Economics Foundation, nezávislý think tank založený v r. 1986 se sídlem v Londýně, se dlouhodobě zaměřuje na alternativy v oblasti ekonomické teorie a praxe. K jeho výstupům patří lokální ekonomické projekty (časové banky či projekt na podporu místních obchodů), tvorba a propagace indikátorů (např. lokální multiplikátor či index šťastné planety) a snahy o vytváření nových ekonomických modelů a vizí, které usilují o hledání alternativ k ekonomickému systému, založenému na trvalém růstu produkce.  Odkaz: http://www.neweconomics.org/

Saamah Abdallah pracuje v NEF od roku 2006.  Zabývá se otázkami kolem ekonomického růstu a jeho udržitelných alternativ a indikátory trvalé udržitelnosti a společenského pokroku. Podílel se na tvorbě indikátoru Happy Planet Index - index šťastné planety, dále na regionálních indexech udržitelného ekonomického blahobytu a na alternativách HDP na úrovni národního hospodářství. Patří k týmu, který zpracoval publikaci NEF  The Great Transition, která navrhuje konkrétní kroky k přechodu na nerůstovou ekonomiku. Odkaz: http://www.neweconomics.org/publications/entry/the-great-transition

Seminář 2014: Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizikIMG 1187

Dopolední blok semináře byl věnován přednášce Davida Korowicze a diskusi na téma vývoje komplexních společností z pohledu systémové teorie - Závislost naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře - a přírodě. Odpolední blok se pak zabýval otázkami, zda je možné změnit současný směr vývoje, jaké jsou šance na udržitelný nerůst, hrozbou možného kolapsu a také tím, jak mapovat scénáře budoucích rizik (rozsah, omezení, indikátory). Seminář se uskutečnil v sále Nadace Partnerství ve středu 29. 1. 2014 v Brně.foto korowicz 
Další informace:
David Korowicz je systémový analytik, vystudoval fyziku na Trinity College, University of London a Tyndall National Institute.  Zaměřuje se na environmentální limity a jejich vliv na komplexní socio-ekonomické systémy, na důsledky finančních šoků, na šoky způsobené pandemiemi a na širší osobní a společenské důsledky současných rychlých změn.  Je členem výkonné rady neziskové organizace Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti a nezávislým konzultantem v oblasti managementu rizik.  Webová stránka: www.davidkorowicz.com
Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti vznikla v Dublinu v roce 1998 s cílem prozkoumat ekonomické, kulturní a environmentální aspekty udržitelnosti a dát svá zjištění k dispozici co nejširšímu okruhu lidí.  K tématům jejích výzkumů patří růst a limity růstu, systémy regulace emisí skleníkových plynů, potravinová bezpečnost, důsledky ropného zlomu a praktické možnosti ekonomické lokalizace. Webová stránka: www.feasta.orgDSCF0812