Interaktivní semináře se studenty: Local Economic Alternatives and Systems

Dan KeechV rámci rozvíjení dlouhodobé spolupráce s Local Food Links (Bridport, West Dorset, Velká Británi) proběhl na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v podzimním semestru 2011, 2012 a 2013 týdenní interaktivní seminář pod vedením zahraničních odborníků Tima Crabtree a Daniela Keeche.  Tématem kurzů bylo sociální podnikání a implementace ekonomicko-organizačních struktur, které zkracují vzdálenost mezi producenty a spotřebiteli potravin. Semináře proběhly v anglickém jazyce a byly otevřeny všem studentům Masarykovy univerzity.

Více informací o obsahu kurzů:Tim Crabtree

Lektoři kurzu mají bohaté a dlouholeté zkušenosti s iniciativami zaměřenými na lokální potraviny v prostředí Velké Británie a to jak v praktické, tak teoretické rovině. Vykreslení zkušenosti z rozvoje Local Food Links (zaměřené na lokální potraviny) a souvisejících organizací, které se zabývají komunitním financováním či obnovitelnými zdroji energie, posloužily v kurzu jako výchozí bod pro teoretičtější zkoumání problémů spjatých s globální ekonomikou potravin. Tyto problémy zahrnují například vyčerpání zdrojů, znečištění životního prostředí, spekulace s půdou a komoditami, sociální nerovnosti či zdravotní problémy. Kurz dále nabídl přehled praktických mechanismů a struktur, které by mohly být použity při rozvoji lokálních potravinových systémů, které by byly udržitelnější, odolnější vůči vnějším vlivům a spravedlivější.  Na základě kurzu by tedy studenti měli zvládnout porozumět podstatě systémů zaměřených na místní jídlo, stejně jako problémům souvisejících s globálním obchodem s potravinami a zemědělskými komoditami. Dále si osvojit základy systémového myšlení při jeho aplikaci na rozvoj lokální ekonomiky, pochopit důsledky environmentálních limitů pro ekonomický systém a vysvětlit sociální, ekonomické a environmentální výhody aktivit na místní úrovni. Dále také pochopit základní povahu sociální ekonomiky, včetně organizačních struktur, financování, řízení, hodnotového pozadí a role spolupráce a sekundárních, podpůrných struktur.